Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Kampanj: Klass mot klass

RKU går ut i en kampanj på temat “Klass mot klass”. Med denna kampanj vill vi rikta strålkastarna mot det klassamhälle vi lever i, och det ekonomiska system som placerar oss i arbetarklassen underst och kapitalisterna överst. Vi vill visa att vi unga arbetare har betydligt mer gemensamt med varandra än med kapitalisterna - oavsett vårt kön, vår etnicitet, vår sexualitet eller vad vi gör på fritiden.

Vi reser parollen “Klass mot klass” eftersom vårt medel är klasskamp. Kamp mot kapitalisterna och kapitalismen. Vi vågar öppet säga att vi hatar de som har makten, eftersom detta hat bygger på ett hat mot klassamhällets orättvisor och kapitalismens destruktivitet.

Under kampanjen kommer vi att knyta ihop olika dagsfrågor genom sin i grunden gemensamma klasskaraktär och uppmana till kamp för våra rättigheter. Vi kommer att på olika sätt uppmärksamma och belysa klassamhället, överklassen och kapitalismen. Visa att vi är den producerande majoriteten och de är den parasiterande minorioteten.

Men vi kommunister klagar inte bara. Vi vill visa en väg framåt. Genom kamp kan vi stärka våra rättigheter. Genom kamp kan vi också en dag vända upp och ner på hela samhällssystemet och bygga vårt eget samhälle - socialismen.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion