Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Vilka tjänar på den ekonomiska krisen?

Klassintresse skär igenom alla samhällsfrågor. Genom att ställa den enkla frågan "Vilka tjänar på det" pekar vi i RKU ut överklassen och kapitalisterna som de verkliga bovarna.

Här lyfter vi fram en av dessa frågor: Krisen.

Text från RKU:s flygblad:

Det ekonomiska system vi lever i idag, kapitalismen, bygger på att samhällets rikedomar samlas hos en liten grupp kapitalister som äger och kontrollerar storföretagen. Detta samhälle bygger på att arbetarna ska producera och konsumera. Men den skeva fördelning av rikedomarna och makten skapar regelbundna ekonomiska kriser. De enda som tjänar på kriserna är kapitalisterna, som försöker tvinga arbetarna att betala krisen genom nedskärningar, lönesänkningar och privatiseringar.

Vi som inte äger några storföretag, har samhällsmakt eller en massa pengar, vi som tillhör ARBETARKLASSEN, måste kämpa mot kapitalisterna och deras kris. Annars kommer de tvinga oss att betala medan de själva kommer undan.

Kampen mot krisen och dess verkningar är en kamp mot hela det kapitalistiska systemet. Istället för dagens odugliga kapitalism vill vi ha ett socialistiskt samhälle där arbetarklassen har makten och där ekonomin planeras efter våra behov.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion