Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Vilka tjänar på krig?

Klassintresse skär igenom alla samhällsfrågor. Genom att ställa den enkla frågan "Vilka tjänar på det" pekar vi i RKU ut överklassen och kapitalisterna som de verkliga bovarna.

Här lyfter vi fram en av dessa frågor: Krig.

Text från RKU:s flygblad:

Krig är en ofrånkomlig del av kapitalismen. Genom krig och ockupationer försöker kapitalisterna och politikerna erövra naturresurser, rikedomar och makt. Dagens kapitalistiska system är imperialistiskt, det bygger på de rikaste ländernas utsugning och förtryck av de fattigaste genom både krig och ekonomiska påtryckningar.

Vi som inte äger några företag, har politisk makt eller har en massa pengar, vi som tillhör ARBETARKLASSEN, vi förlorar på krig. Det är inte arbetare eller vanligt folk som startar krigen, men det är vi som drabbas, direkt eller indirekt.

RKU kämpar mot krig och imperialism, för fred och alla länders rätt till självständighet. Men krigen är en oundviklig del av dagens samhälle. Därför kämpar vi för ett nytt, solidariskt, socialistiskt samhälle där arbetarklassen har makten.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion