Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Vilka tjänar på osäkra anställningar?

Klassintresse skär igenom alla samhällsfrågor. Genom att ställa den enkla frågan "Vilka tjänar på det" pekar vi i RKU ut överklassen och kapitalisterna som de verkliga bovarna.

Här lyfter vi fram en av dessa frågor: Osäkra anställningar.

Text från RKU:s flygblad:

Allt fler av oss ungdomar får stå ut med timanställningar, bemanningsanställningar, vikariepooler, deltidsanställningar, ja allt utom ett fast heltidsjobb. Att våra anställningsvillkor blir sämre tjänar överklassen på. Genom att försämra våra rättigheter, sänka våra löner och göra arbetsmarknaden osäkrare kan de tjäna ännu mer pengar på vårt arbete. Vi ungdomar utnyttjas som en billig arbetskraftsreserv som sedan kastas ut i arbetslöshet när vi inte längre behövs.

Vi som inte äger några storföretag, har samhällsmakt eller en massa pengar, vi som tillhör arbetarklassen, vi förlorar på dåliga anställningsvillkor och osäkra anställningar. Därför måste vi kämpa för våra rättigheter tillsammans. Utan denna kamp, utan klasskamp, kan kapitalisterna göra vad de vill mot oss.

Dagens kapitalistiska samhälle bygger på att kapitalisterna, alltså företagsägarna, tjänar pengar på de anställdas arbete. RKU kämpar för ett socialistiskt samhälle där vi arbetare har makten och där vinsterna används för våra gemensamma intressen.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion