Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Vilka tjänar på rasismen?

Klassintresse skär igenom alla samhällsfrågor. Genom att ställa den enkla frågan "Vilka tjänar på det" pekar vi i RKU ut överklassen och kapitalisterna som de verkliga bovarna.

Här lyfter vi fram en av dessa frågor: Rasismen.

Text från RKU:s flygblad:

Överklassen och politikerna vill förstås hellre att vi skyller samhällsproblemen på varandra än på dem. Därför tjänar de på rasism och främlingsfientlighet. Högerpolitiken ökar inte bara klyftorna mellan fattiga och rika, den skapar motsättningar bland oss som borde hålla samman. Genom en politik som spelar ut grupper mot varandra hålls lönerna och arbetsvillkoren nere samtidigt som de verkliga problemen döljs.

Vi som inte äger några storföretag, har samhällsmakt eller en massa pengar, vi som tillhör ARBETARKLASSEN, vi förlorar på rasismen. Om vi ska ha något att sätta emot överklassen måste vi hålla samman. Oavsett vilken religion, hudfärg, sexuell läggning eller vilket kön vi har.

RKU är ett antirasistiskt och antifascistiskt förbund som kämpar mot dagens kapitalistiska samhälle där de rika har makten, för ett socialistiskt samhälle där arbetarklassen har makten.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion