Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Vilka tjänar på sexismen?

Klassintresse skär igenom alla samhällsfrågor. Genom att ställa den enkla frågan "Vilka tjänar på det" pekar vi i RKU ut överklassen och kapitalisterna som de verkliga bovarna.

Här lyfter vi fram en av dessa frågor: Sexismen.

Det samhälle vi i idag lever i är ett patriarkat. Med patriarkat menas ett samhälle som styrs och domineras av män – politiskt, socialt och ekonomiskt. Detta innebär följaktligen att män värderas högre än kvinnor.

Alla, oavsett kön och klass, påverkas av den patriarkala samhällsordningen på ett eller annat sätt. Vissa tjänar till och med på den. Men som alltid under kapitalismen finns det som vanligt någon som förlorar på det som någon annan tjänar på. Och vad gäller patriarkatet är det arbetarkvinnan som förlorar på det förtryck som överklassen, och framförallt överklassmannen, utsätter henne för.

Därmed inte sagt att det enbart är överklassens män som tjänar på kvinnoförtrycket. Även arbetarklasskillar drar fördelar av det – medellönen för en manlig fordonsförare är 24 500 kronor i månaden, medan en tjej med samma yrke har en genomsnittlig månadslön på 23 900 kronor. En kvinnlig städare tjänar i genomsnitt 20 100 kronor i månaden, motsvarande siffra för en manlig städare är 20 600. (Därmed inte sagt att vi tycker att killens lön borde sänkas ner till tjejens nivå – vi anser självklart att bådas löner ska vara betydligt högre!)

Den manliga fordonsföraren tjänar alltså, rent ekonomiskt, mer är tjejen som utför precis samma jobb. Man skulle kunna säga att han tjänar på patriarkatet, rent ekonomiskt, vilket ju är helt sant. Men han förlorar också på det. För patriarkatet och kapitalismen har, genom att låta honom tjäna mer än hans kvinnliga kollega, splittrat honom och alla andra arbetarkillar från den andra halvan av arbetarklassen, den kvinnliga halvan. Och på den splittringen tjänar kapitalismen långt mer än någon arbetarkille någonsin kommer att göra, för med en delad arbetarklass står kapitalismen helt ohotad.

Därför är det kapitalismen som tjänar på att bygga upp illusionerna om män och kvinnor som två vitt åtskilda sorters människor. Det är kapitalismen som tjänar på den kvinnoförnedrande porrindustrin, på att kvinnor säljs inom prostitution och på att reklam framställer kvinnokroppen som någonting som bara är en vara. Och det är också därför det är så viktigt att vi arbetare faktiskt ställer oss upp tillsammans, oavsett om vi är tjejer eller killar, och visar att vi inte låter oss delas utan att vi faktiskt är enad i vår klass.

Moa Hamark

Text från RKU:s flygblad:

Dagens kapitalistiska klassamhälle är också ett patriarkalt samhälle där män värderas högre än kvinnor. Det syns bland annat i att kvinnor har lägre lön än män, att kvinnors kroppar exploateras av kapitalister i reklam, pornografi och prostitution och att män tar mer plats, såväl i skolan som i politiken. Värst drabbade är arbetarklassens kvinnor, som lider under dubbelt förtryck. Patriarket, kvinnoförtrycket, utnyttjas dessutom av kapitalisterna till att ytterligare splittra arbetarklassen. För att förstå och bekämpa detta system har vi en feministisk syn, där vi menar att kvinnoförtrycket måste bekämpas här och nu.

Vi som inte äger några storföretag, har samhällsmakt eller en massa pengar, vi som tillhör ARBETARKLASSEN, vi förlorar på kvinnoförtrycket. Vi tjänar på jämlikhet och jämställdhet och på att hålla samman mot de som har makten.

En riktig jämställdhet mellan könen kräver att vi störtar dagens patriarkala, kapitalistiska klassamhälle. Istället kämpar vi för ett jämställt, socialistiskt samhälle, där arbetarklassens kvinnor och män har makten.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion