Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Verkliga och overkliga problem

Sveriges 10 rikaste familjer kontrollerar tillgångar på 1,25 biljoner (1 250 000 000 000) kr. Detta motsvarar nästan 40 procent av Sveriges BNP och är 178 000 000 000 mer än vår hela statsskuld. Dessa 10 familjer kontrollerar Sveriges finansvärld, de flesta av storföretagen genom truster och stiftelser och utöver givetvis ett enormt inflynde på staten.

Gör detta dig upprörd?

Bra! Berätta då detta för dem som upprörs över att “våra traditioner” är hotade eftersom en scen är bortklippd i det väldigt osvenska amerikanska företaget Walt Disneys julprogram eller för att en skola i Laxå funderade på att inte ha med en pepparkaksgubbe i Lucia-tåget.

Missförstå mig inte. Jag gillar också Kalle Anka på julafton. Jag är inte för censur. Vi löser inte strukturella problem med rasism genom att titta bort när vi ser något rasistiskt.

Men något är väldigt fel i Sverige när 10 svinrika kapitalistfamiljer kan komma undan med att kontrollera nästan hälften av Sveriges rikedomar, samtidigt som det bildas Facebook-grupper med syfte att försvara pepparkakornas existens (som givetvis aldrig varit hotade).

Själv tycker jag det är självklart att vår kultur inte ska smutskasta eller förtala folk, lika självklart som vår kultur också utvecklas. De som envisas med att säga “negerboll” för att “det alltid har hetat så”, trots att det finns människor som tar illa upp, saknar antingen social kompetens eller så är de helt enkelt rasister.

Samtidigt kan man skratta åt delar av det liberala kulturetablissemangets moralpanik när de ska handskas med rasism och gör det till en fråga om enbart vilka ord eller vilka bilder man använder. Segregationen och smutskastningen av invandrartäta förorter och diskrimineringen av personer med invandrarbakgrund blir knappast mindre för att kulturetablissemanget kärleksförklarar sig till “det mångkulturella samhället” och censuerar allt som kan antydas vara fördomsfullt.

Istället behövs ett samhälle och en politik som gör upp med klyftorna. Klassklyftorna, segregationen och utanförskapet. Ett samhälle som ger alla människor, oavsett hudfärg, religion, kön eller sexuell läggning, möjlighet till ett värdigt liv, till bostad, riktiga jobb och verkligt inflytande.

Så låt oss tala om de verkliga problemen. Problemet att samhället idag styrs av 10 (eller fler) oändligt rika familjer samtidigt som vi här nere får det sämre och sämre.

Låt oss inte ledas in i den rasistiska fållan, där vi börjar skylla på varandra. Prata med dina arbetskamrater och dina vänner. Prata om de verkliga problemen. Om politikernas beslut och folkförakt och om de 10 rikaste familjerna i Sverige. Det är dessa som är problemet. Inte invandringen. Inte pepparkaksgubbarnas vara eller icke-vara. Inte hudfärgen på Lucia. Inte vilken del av biblioteket ett Tintin-album står på. Och sannerligen inte att Disney klippt bort en scen ur en tecknad film.

August Eliasson

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion