Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Därför kan man inte rösta bort kapitalismen

En stat har som främsta uppgift att bevara den rådande samhällsordningen. Detta eftersom att en stat styrs av en härskande klass som inte vill förlora sin position som just härskande klass. Detta gäller oavsett om staten är feodal, borgerlig eller socialistisk.
Låt oss gå igenom hindren för att reformera sig fram till socialism genom en borgerlig stat.
Under kapitalismen så mäts allt, som bekant, i pengar. Utan kapital är du putsveck.
Samma princip gäller för partier. I Sverige så får de åtta riksdagspartierna bidrag att finansiera sina valkampanjer och andra utgifter. Mindre partier är effektivt politiskt neutraliserade genom fyraprocentsspärren, nekelse till bidrag samt den totala saknaden av inflytande över maktens roder. Detta skapar ofta en mentalitet hos den allmänna väljaren att en röst på ett mindre parti är en bortkastad röst, trots att detta partiets ledande ideologi kanske matchar den allmänna väljarens.

Ett parti behöver propaganda. Ditt parti, som vill ersätta den rådande kapitalismen, kommer att möta en konstant spya av borgarpropaganda riktad emot ditt parti, eftersom att människorna som äger median innehar totalt motsatta klassintressen gentemot den politik du vill införa. Om du då inte har pengarna att försvara dig och din politik, så kommer det att gå trögt för dig och ditt parti.
Låt oss ändå säga att du kommer in i riksdagen. Hur skall ett parti som ditt lyckas hålla kvar vid den ursprungliga agendan när vägen till mer makt i riksdagen går igenom frestande kompromisser, samarbeten och uppgivanden? När makt i riksdagen är huvudmålet, hur skall man då kunna undvika det som KRÄVS för att nå makt i riksdagen?
Om vi tar en titt på historien så har partier som velat nå socialism via den parlamentariska vägen aldrig lyckats nå socialism genom borgarstaten själv. I Frankrike satt det kommunistiska partiet med 30 procent av rösterna och lyckades aldrig genomföra någon socialism. I Ryssland var det samma sak fast då hade partiet 36 procent. I Sverige satt socialdemokraterna vid femtio år vid makten och hade under hela denna period som uttalat mål att nå socialism. Vad hände med deras mål? 14 av 28 länder i EU styrs av sossar och jag kan bara fråga - vart finns socialismen?

Mot all förmodan, låt oss ändå säga att du får en majoritet i riksdagen helskinnad. Att då genomföra socialismen genom stegvisa reformer kommer då som bekant att ta tid. Under denna tid kommer obevekligen en/flera kapitalistiska kriser att inträffa, eftersom att kapitalism fortfarande råder. Att genomföra dyra sociala reformer, samtidigt som man bekämpar ägarna utav produktionsmedlen under en kapitalistisk kris kommer i sin tur obevekligen leda till en ekonomisk och social katastrof. Detta lär vara din garant för att du och ditt parti åker ut snarast ut ur riksdagen! "Men!", kanske någon ropar - "Om vi för ett klass-sammarbete under kriserna och sedan fortsätter bygga socialism efter kriserna då?"
Dagens kapitalism är totalt globaliserad och därför blir kriserna längre och längre samt djupare och djupare. Att dessutom återställa allmännyttan tar många många fler år än vad det tar att privatisera och förstöra den. För att inte nämna alla problem med den politiska trovärdigheten ditt parti kommer att få.

Även om du klarar detta så återstår faktumet att en borgerlig demokrati är totalt annorlunda till sin karaktär i jämförelse med en socialistisk. I den borgliga kräver man endast av väljaren att denne skall gå och lägga en papperslapp i en vallokal var fjärde år, medan i den socialistiska så krävs det ett aktivt deltagande av vanligt folk i hela statsapparaten för att få hela samhället att rulla på. Då du fortfarande besitter en passiv arbetarklass som inte vet hur man bedriver klasskamp, eftersom de inte själva har behövt göra något annat än att rösta, så riskerar du att sluta upp i diktatur, byråkrati och annat anti-socialistiskt jox. "Socialismen måste vara arbetarklassens egna verk" - inte verket av en liten partielit.

De folkvalda representanterna under socialismen måste ständigt vara utbytbar och inte inneha några skilda privilegier gentemot arbetarklassen. Under kapitalismen så har de folkvalda representanterna stora privilegieskillnader gentemot arbetarklassen. Representanterna är de som kommer verkställa alla dina beslut du fattar. Tror du att: 1. De bara kan gå ifrån att ha tjänat kapitalets intresse till att tjäna folkets intresse? 2. De kommer tillåtas utbytas hursomhelst? 3. Förlora alla sina privilegier utan en strid? Engels påpekade att utbytet av politikerna är ytterst viktig för att kunna skapa ett socialistisk samhälle.

Militären är det sista och allvarligaste hotet. De som styrde militären har tills alldeles nyligen varit borgare och nu kommer du plötsligt ifrån ingenstans och hotar deras inflytande, ställning och relevans.
I Chile 1973 höll man på att reformera sig till socialism varvid militären genomförde en statskupp hand i hand med den chilenska överklasen. Det som upprör borgarna mest är att ifrågasätta eller ändra på de privata äganderätterna över produktionsmedlen. Det är ju det som markerar övergången ifrån ett kapitalistiskt samhälle till ett socialistiskt. När borgarna ej längre får äga produktionsmedlen privat, så förlorar de sin makt, sitt kapital och sitt politiska inflytande. Det var därför varenda liten kapitalist i hela landet åkte till Stockholm år 1983 för att manifestera emot löntagarfonderna som i praktiken inte ens rubbade klassförhållandena, utan bara gav arbetarna lite mer inflytande över sina arbetsplatser.
Om de mesiga löntagarfonderna fick borgarna att samlas i massor för att demonstrera emot det, tänk dig då deras reaktion när man som riksdagsman helt och hållet vill införa gemensamt ägande över produktionsmedlen. Då är det sådana saker som statskuppen i Chile som händer.

Stefan Ekedahl,
medlem i RKU-Stockholm

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion