RKU:s centralstyrelse

RKU:s centralstyrelse väljs av kongressen och är förbundets högsta verkställande organ. Centralstyrelsen väljer inom sig en ordförande, sekreterare och andra poster samt de olika utskott som under kongressperioden bedriver förbundets arbete.

Till skillnad från många andra ungdomsförbund röstar inte kongressen om konstitueringen av centralstyrelsen, vilket medför att alla ledamöter har lika ansvar inför kongressen. Centralstyrelsens dagliga verksamhet sköts av Arbetsutskottet genom den förbundsanställde, som har sitt säte i Göteborg. I AU ingår bland andra förbundsordföranden och förbundssekreteraren.

Sakarias Bergsén

Stockholm
Student
Ordinarie ledamot

Arvid Gustafsson

Göteborg
Förbundsanställd
Ordinarie ledamot

Linda Kiibus

Malmö
Student
Ordinarie ledamot

Andreas Köhler

Karlstad
CNC-operatör
Ordinarie ledamot

Nadja Lundberg

Göteborg
Student
Ordförande
Ordinarie ledamot

Emelie McBay

Stockholm
Växeloperatör
Ordinarie ledamot

Cristian Olave

Kristianstad
Mejeriarbetare
Ordinarie ledamot

Göran Sjöstrand

Bollnäs
Kundtjänsttjänsteman
Ordinarie ledamot

Aske Svedmark

Malmö
Industriarbetare
Ordinarie ledamot

Fredrik Wilcek

Umeå
Lagerarbetare
Ordinarie ledamot

Jakob Lejon

Sundsvall
Gymnasiestudent
Suppleant