Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Här finns RKU

Nedan listas RKU:s lokalorganisationer och kontaktpersoner.

Lokalorganisationer

Göteborg | Webbplats | E-post | Facebook
Gävle | E-post | Facebook
Helsingborg | Webbplats | E-post
Jönköping | Webbplats | E-post | Facebook
Karlskoga | E-post
Karlstad | Webbplats | E-post | Facebook
Kristianstad | E-post
Lund | Webbplats | E-post | Facebook
Lysekil | E-post | Facebook
Malmö | Webbplats | E-post | Facebook
Norrköping | Webbplats | E-post | Facebook
Skellefteå | E-post | Facebook
Stockholm | E-post | Twitter
Umeå | Webbplats | E-post | Facebook
Uppsala | E-post | Facebook
Örebro | E-post | Facebook

Kontaktpersoner

Bollnäs
Borås
Eskilstuna
Härnösand
Uppsala
Vänersborg
Västerås

RKU-Stockholm
Adress:
RKU Stockholm
c/o Proletären
Garvargatan 9nb
112 21 Stockholm

RKU-Göteborg
Postadress:
Box 311 87
400 32 Göteborg
Besöksadress:
4:e långgatan 8c

RKU-Malmö
Postadress:
Box 7510
200 42 Malmö
040/92 03 40
Besöksadress:
Norra Grängesbergsgatan 42

RKU-Umeå
Postadress:
Skolgatan 124
90332 Umeå

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion