Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Kontakta ungkommunisterna

Vill du bli medlem i RKU? Eller komma i kontakt med RKU:s närmsta lokalorganisation? Använd gärna kontaktformuläret här till höger. Eller så slår du en signal till RKU:s förbundscentral på 031-24 44 17.

Kontaktuppgifter

RKU

Revolutionär Kommunistisk Ungdom
Box 31 187
400 32 Göteborg

Telefon: 031-24 44 17
E-post: rku@rku.nu

Förbundscentralen är normalt bemannad måndag-fredag kl 8.00-17.00.

Rebellredaktionen

Rebell
Box 31 187
400 32 Göteborg

E-post: rebell@rku.nu

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion