Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

KDU vågar vara höger

Att det homofobiska förbundet KDU gjorde sig av med sin öppet homosexuella ordförande kom inte som någon överraskning. Men att valet skulle komma att stå mellan en före detta nazist och en högerkristen livetsordare är nog mer magstarkt än vad någon kunde tro. Rebell vill gratulera unghögern för att de ännu en gång vågar visa att de är riktiga reaktionärer.

Tove Janzon

Att KDU är ett konservativt högerförbund är ingen överraskning. Men i en tid då de flesta politiker och maktahavare svänger sig med fina ord för att dölja sina egentliga avsikter kan man inte annat än förundras över detta förbund som så villigt står upp för de mest föråldrade och bisarra värderingar. Rebell gratulerar KDU till att än en gång bevakat sin plats som det mest bakåtsträvande högerförbundet i svensk politik.

I mitten av mars i år kom KDU:s valberedning med ett förslag till en ny förbundsstyrelse. I detta förslag ingick inte den dåvarande ordföranden Erik Slottner. Enligt valberedningens talman Daniel Ångström får Slottner inte sitta kvar eftersom han saknar det stöd i förbundet som han behöver.

Slottner är den första ordförande i KDU:s historia som är öppet homosexuell. Han har ansetts kontroversiell ända sedan han tillträdde för ett år sedan. Detta eftersom att han utöver att vara bög har en liberal syn på aborter, är för könsneutrala äktenskap och öppet har kritiserat pastor Åke Greens utfall om homosexuella. Som det inte skulle räcka för att göra starka krafter inom detta värdekonservativa förbund galna har han dessutom öppet kritiserat USA:s och Israels regeringar. Bara det faktum att han tillträdde som ordförande fick kristdemokraten Stefan Axelsson, suppleant i socialnämnden i Habo, att lämna kd då han ansåg att en homosexuell ordförande i KDU rimmade illa med kristdemokraternas familjepolitik.

Erik Slottner säger sig vara chockad och mycket besviken över att inte få chansen att fortsätta som ordförande. Han har sett sig själv som en förnyare av förbundet och det finns mycket som han tycker att han inte har hunnit avsluta.

Rebell kan inte påstå at vi är lika chokade. Det homofobiska KDU har aldrig utmärkt sig för att vara några förespråkare av homosexuellas eller för den delen kvinnors rättigheter. Vi tror inte heller att de är speciellt intresserade av att förnya sig på dessa punkter. Något som valet till ny ordförande förmodligen kommer att bekräfta en gång för alla.

Valberedningens förslag till ny ordförande såg länge ut att bli den nuvarande vice ordföranden Andreas Olofsson. Men efter att det uppdagats att han är misstänkt för fusk med medlemsregister var han inte lika aktuell längre. Istället föreslog valberedningen Charlie Weimers till ny ordförande. Om Slottner har ansetts liberal inom förbundet är Weimers hans raka motsats. Weimers var nämligen med och startade det konservativt nationalistiska nätverket Engelbrekt för fem år sedan. I deras plattform, som liknade ett direkt plagiat av sverigedemokraternas, kunde man läsa att nätverkets mål var att främja den konservativa ideologin inom KDU och att stärka de nationella värdena.

För att göra detta ingick bland annat krav på strängare flyktingpolitik, skärpt abortlagstiftning och inskränkningar av homosexuellas rättigheter. Exempelvis ansåg nätverket att invandrare från utomnordiska länder skulle ha bott i Sverige i minst 10 år, tala god svenska, kunna svensk historia och vara ostraffade för att tillåtas bli svenska medborgare.

Nätverket växte fram ur KDU och medlemmarna tilläts länge vara dubbelorganiserade. På flera håll uppmuntrades till och med Engelbrekt och på ett seminarium de höll år 2001 föreläste den dåvarande europaparlamentarikern Lennart Sacredéus (kd). Först efter kritik i media tog KDU avstånd från Engelbrekt och nätverket upplöstes. Charlie Weimers valde att stanna i KDU medan flera av de övriga medlemmarna anslöt sig till nationaldemokraterna där de fått ledande poster. Homosexuella är en utsatt grupp som får utstå mycket på grund av människors fördomar. Det handlar dels om gliringar i fikarummet på jobbet och om sneda blickar på stan om ett homosexuellt par öppet kysser varandra. Det handlar också om ökat våld mot homosexuella. Enligt RFSL ökar våldet där motivet är sexuell läggning. Mycket av detta hade kunnat förhindras genom aktiv kamp mot homofobin. Därför är det sorgligt att KDU återigen tar täten för den konservativa högern.

Men efter ett oenigt och kaotiskt riksmöte var det varken Weimers eller Slottner som gick vinnande ur striden. Istället är det Ella Bohlin som med tre rösters marginal blir ny ordförande i KDU.

Hon kallas för den liberala kraften som ska ena förbundet. Det liberala med henne sägs bistå i hennes bakgrund inom den kristna högersekten Livets ord. Livets ord anser bland annat att homosexuallitet är en synd och att aborter borde förbjudas. Så Bohlin må vara mer oskyldig än Weimers men vad det gäller hennes åsikter så står hon för samma mörka konservativa högervärderingar. För övrigt så petades Weimers nationalistiska åsikter på inget sätt undan från makten då riksmötet utsåg honom till vice ordförande. Men på något sätt känns det ändå väldigt tryggt att den svenska högern vågar vara höger. Detta bådar gott inför valet 2006.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion