Resolutioner och uttalanden från RKU:s sextonde kongress

Under Kristi himmelfärdshelgen 19-20 maj ägde RKU:s sextonde kongress rum i Göteborg. Nu är de av kongressen antagna resolutionerna och uttalandena publicerade här på vår hemsida.

2023-05-30
Nyhet

Kongressen är RKU:s högst beslutande organ och har både som uppgift att granska centralstyrelsens arbete de senaste två åren samt att staka ut en politisk riktning för de kommande två åren. Detta tar ofta formen av flera linjer som läggs fram i resolutionerna som kongressen antar. Kongressen ger även sin syn på aktuella händelser i av kongressen antagna uttalanden.

Under kongressen hölls långa och utförliga diskussioner i talarstolen där majoriteten av dessa mynnade ut i av kongressen gjorda ändringar i resolutioner och program. Dessa ändringar stärker såväl förbundets analys som vår förmåga att handla utifrån denna.

Totalt antog kongressen 5 resolutioner samt 5 uttalanden. Dessa hittar du under kongress fliken eller genom att klicka här!

Ändringar i program och stadgar hittar du under respektive flikar.

Tillförordnade arbetsutskottet

RKU:s tillträdande centralstyrelse