Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Ledare: Är det ryggraden LO har opererat bort?

Nadja Lundberg

Möjligheten och rätten till att ta till strejk som en kampmetod har inte alltid varit en självklarhet. En av de tidigast dokumenterade strejkerna i Svensk historia utspelade sig i Sala silvergruva i mitten av 1500-talet där arbetarna lade ner sina verktyg för att föra fram krav om högre lön. Denna strejk mynnade ut i att den dåvarande kungen, Gustav Vasa kallade företeelsen för myteri och de strejkande fängslades. Flera antas även ha avrättats.
Sedan dess har strejkvapnet kommit att bli den mest effektiva stridsåtgärden för arbetare med syfte att förbättra sin situation på en arbetsplats. Att strejka på en arbetsplats slår mot det heligaste för arbetsköpare och kapitalister – produktionen och i längden profiten.

Vår socialdemokratiska regering har tillsatt en utredning under ledning av vår arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, utredningen skulle syfta till att se över strejkrätten med grund i den konflikt som varit i Göteborgs hamn mellan arbetsköparen APM Terminals och Hamnarbetarförbundet. Men denna utredning rör sig snarare om ett beställningsjobb från Svenskt näringsliv och Sveriges Hamnar, än en objektiv utredning i frågan. Det uttalade syftet med utredningen har varit att få fram en arbetsfred i Göteborgs hamn.

Efter att den planerade utredningen blivit uppskjuten, från slutet av maj till slutet av juni, presenterades en uppgörelse mellan de centrala parterna på arbetsmarknaden redan den 5 juni. Det förslag som nu har presenterats av parterna; LO, TCO, SACO och Svenskt Näringsliv ger oss att fredsplikt upphöjs från mer av en gällande praxis till att faktiskt skrivas in i lagboken.
Förslaget innebär att stridsåtgärder endast får vidtas för att uppnå kollektivavtal, med fredsplikt och endast för krav som man förhandlat om innan stridsåtgärder sedan kan vidtas.
Denna överenskommelsen kommer nu, trots att 12 av LO-förbunden sedan i vintras har tagit avstånd och förkastat regeringens utredning av strejkrätten.
Från LO har man hävdat att den pågående utredningen skulle riskera att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson beskriver det hela som att det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka.

Detta kirurgiska ingrepp innebär att LO nu opererat bort de få kotor som fanns kvar i den redan hårt ansatta ryggraden. Den ryggrad fackförbund måste ha för att kunna stå upp för och ta strid för sina medlemmar. Man har nu istället opererat bort möjligheterna för mindre, kanske mer stridbara, fackförbund att kunna teckna kollektivavtal på arbetsplatser där det redan finns avtal. Med detta försvagas den redan svaga fackföreningsrörelsen vi idag har i Sverige.

2017 rapporterar LO att bland vi unga i åldern 16-24 är den kategori där minst antal är fackligt anslutna. Endast 38 procent av oss unga som arbetande i LO yrken var 2017 fackligt anslutna. LO blir allt svagare vilket lämnar även vår planhalva till arbetsköparna att spela på. Detta är i sig tragiskt, för vi behöver förbättra vår situation på landets arbetsplatser i försvar av de vinningar som arbetarrörelsen under decennier kämpat sig till. Det vi behöver är mer stridbara fackförbund. Som för att förbättra situationen för sina medlemmar går i strid istället för att sitta i knät på näringslivet och arbetsköpare. Det handlar inte heller bara om att försvara det som är vunnet, och idag hotat, utan också en vilja att avancera för nya vinningar.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion