Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Rebell 2004-3

I år är det 10 år sedan det kommunistiska ungdomsförbundet, RKU, bildades. I denna jubileumstidning kommer Du som läsare få höra olika berättelser om RKU:s arbete genom åren. Från ingenting har vi lyckats bygga en livskraftig och växande organisation på bara 10 år. Vi är stolta, men absolut inte nöjda.

Artiklar

  • På Expressens löpsedel kan man läsa att kommunismen är död. Sverige sägs vara i kris och den enda vägens politik ligger framför oss. EG-anpassningen sköljer över Sverige och det nybildade RKU kastas in i folkomröstningskampanjen. Vid den konstituerande kongressen 1994, händer det fantastiska att ett revolutionärt kommunistiskt ungdomsförbund bildas, just som de borgerliga ideologerna håller på och begraver den kommunistiska ideologin. Här berättar RKU:s ordförande om förbundets första tio år.

  • Jag tänkte berätta om en händelse från våren 2001. Den våren var en stor kampvår för EU-motståndare i allmänhet och kanske för oss i synnerhet, eftersom vi var den största av det fåtalet grupper som aktivt jobbade utomparlamentariskt mot EU.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion