Studera, kämpa, lär!

Rebell 2013-2

Framsida

En historia om klasskamp

1900-talets historia

För att förstå och påverka vår nutid måste vi förstå vår historia. Därför handlar det här numret av Rebell om vår närmaste förhistoria. Tidningen Rebell och ungdomsförbundet RKU bildades i början av 90-talet efter ett av de mest omvälvande århundradena i mänsklighetens historia. Världskrig, ekonomisk kris, revolution, uppror avlöste varandra. I korta artiklar och nedslag försöker vi teckna en bild över vad som egentligen och fram för allt varför det hände.
I detta nummer skriver vi bland annat om första och andra världskriget, kinesiska och kubanska revolutionen och om när vänstervågen bröts med Thatcher och Reagan vid makten.

Ta en prenumeration för 100 kr!

Valda artiklar


s 8-9 – läs som pdf! (427 kb)

Revolution för fred, bröd och jord
För första gången i människans historia tar arbetarklassen över makten. Och detta i ett fattigt och krigsdrabbat Ryssland. Rebell förklarar hur det kunde vara möjligt.


s 20-21 – läs som pdf! (398 kb)

Uppror i Kenya
Efter andra världskriget blev fler och fler afrikanska länder självständiga efter att ha varit kolonier. Men självständigheten kom inte gratis utan genom lång och hård kamp. Kenya är ett exempel på detta.

Revolution på Kuba
Under 1900-talets andra hälft svepte en vänstervåg över Latinamerika - de latinamerikanska folken reste sin mot sina förtryckare och krävde ett rättvisare samhälle.

Dessutom...

Ledare: Krigshöken Obama
USA:s president Barack Obama blev fredspristagare efter knappt ha hunnit sitta på presidentstolen. Med tal om hopp och förändring hade han lyckats skapa enorma förväntningar på vad hans presidentskap skulle innebära. Nu så här med några års erfarenheter kan vi säga att förväntningarna inte har infriats. USA är fortsatt en aggressiv imperialistisk makt som med terror, hot och våld tvingar länder och folk till underordning.

Det stora fosterländska kriget
Andra världskriget kan vara det ämnet som pratas om mest om på historielektionerna i skolan. Men vad är det du har lärt dig om det? Vad var egentligen orsakerna till kriget och vilka var det som besegrade nazismen?

En protest mot hela etablissemanget
En annan tid och samhällssituation, men med en hel del likheter med dagens förhållanden och förutsättningar för politisk kamp. Här berättar Ulf Nilsson från Kommunistiska Partiet om hur han ser på ungdomars politiska aktivitet och organisering i samband med vänstervågen sent 60-tal.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion