Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Rebell 2015-4

Framsida

Klimatet

Årets fjärde och sista nummer av Rebell har temat klimatet och utkommer påpassligt inför FN:s klimattoppmöte i Paris som inleds nu i helgen. Numret innehåller flera artiklar, intervjuer och krönikor som tar sig an det stora problemet som är dagens klimatkris.
Utöver den akuta krisen så kan man i numret läsa om hur chilenska ungdomar tar kamp för en demokratisk och fri skola, hur grekiska ungdomar organiserar sig för en bättre tillvaro, samt om mannens roll som den ständiga upplysaren.

Ta en prenumeration för 100 kr!

Valda artiklar


s 6-9 – läs som pdf! (225 kb)

Det ekonomiska systemet har skapat klimatkrisen
På vad beror egentligen den klimatkris vi idag ser omkring oss? Vem är att beskylla, och hur ska en hållbar miljöpolitik kunna utformas? Dessa frågor försöker Linda Kiibus besvara.


s 16-21 – läs som pdf! (348 kb)

Kärnkraft – ett dumt påfund
Den 11 mars 2011 hände det som återigen fick hela världen att tala om kärnkraften: kraftverket i den japanska staden Fukushima havererade. Återigen uppvisades faran med den osäkra energikällan. Rebell har ringt upp Kent Haldebo, mångårig kärnkraftsmotståndare och journalist, för att tala om den svenska kärnkraftens historia, det folkliga motståndet mot den och om vad som händer när kapitalet tillåts styra över energipolitiken.

Dessutom...

Ledare: Flyende människor används för att försvaga arbetarklassens ställning
I detta nu upplever Europa den mest omfattande flyktingkrisen sedan andra världskriget. Miljoner människor försöker ta sig hit från främst Syrien, Afghanistan, norra Afrika och andra länder. Områden och länder som de senaste åren präglats av krig och misär. Situationen i de krigsdrabbade områdena har inte uppkommit av sig själv, den är till stora delar skapad och ständigt underblåst av de västimperialistiska länderna med USA i spetsen, men även Sverige har en skuld i det hela.

Krönika: Vad kan vi vänta oss av FN:s klimattoppmöte i Paris?
I december i år gör man därför återigen ett nytt försök att enas. Denna gång hålls klimatkonferensen i Paris. Att detta med största sannolikhet inte kommer leda till något är inte en allt för vild gissning. I grund och botten är det bra att folk får illusionen om att kapitalismen och dess ledare ska kunna lösa klimatkrisen krossad, skriver Jonathan Lagnebjörk i en krönika. Han deltog själv på klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 och ser många likheter mellan mötet då, och det som snart inleds i Paris.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion