Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Rebell 2016-1

Framsida

Kvinnokamp

Årets första nummer av Rebell utkommer inför 8 mars – internationella kvinnodagen – och har kvinnokamp som huvudtema. Samtidigt som det måste föras en kamp mot kapitalismen så måste det också föras en kamp mot patriarkatet.
Numret innehåller artiklar som bland annat tar upp kvinnan som vara, ett porträtt av Clara Zetkin och en tillbakablick på segrar för strejkande arbetarkvinnor. Dessutom en krönika om varför det är viktigast att vara perfekt, och mycket mer.

Ta en prenumeration för 100 kr!

Valda artiklar


s 10-13 – läs som pdf! (289 kb)

Kvinnan som vara
I den här artikeln tar Rebell upp en sida av patriarkatet som blivit allt vanligare de senaste åren: kvinnan som handelsvara, där kvinnokroppen ses som en separat del i förhållande till kvinnan som människa, och som kan köpas och säljas på en marknad.


s 20-21 – läs som pdf! (145 kb)

Clara Zetkin
Nu när 8 mars närmar sig så bör vi komma ihåg Clara Zetkin, den tyska marxisten som först lade fram ett förslag till en internationell kvinnodag. Clara Zetkin var också med och grundade Spartacusförbundet (som senare blev tyska kommunistpartiet) och satt i tyska riksdagen från 1920 fram till sin död 1933. Förutom partiarbetet i Tyskland måste Zetkin minnas som en viktig teoretiker och en stor marxist.

Dessutom...

Ledare: Bedriv krig mot rikedomen!
I Sverige ser vi allt oftare hur ungdomar i dagens samhälle får det sämre och sämre – arbetslöshet, bostadsbrist och bristande utbildning blir ett allt större problem. Men borgarklassens ungdomar drabbas inte alls i samma utsträckning. Denna trend, där arbetarklassen drabbas men borgarklassen kan känna sig trygg och växa sig större, återfinns inte bara i Sverige utan globalt. Den rikaste procenten i världen äger mer än de resterande 99 procenten. Alla dessa rikedomar är inte statiskt uppbundna hos de rika och vi kommunister vet att samhället går att förändra så alla får en del av kakan.

Krönika: Viktigast av allt är att vara perfekt
Det är viktigt att vara perfekt. Det bästa vore om du har bästa betygen, bästa kroppen, bästa jobbet och kan ta kritik om och om igen utan att visa upp en bristande fasad. Att visa upp en snygg fasad är numera det viktigaste i samhället – för vem har tid med någon som har ångest eller återkommande psykiska problem, eller någon som inte följer de normer som satts upp av samhället och media? Det är helt enkelt en del i de patriarkala strukturerna att kvinnor förväntas se ut och göra på ett visst sätt.

Stridigheter & Segrar
Arbetarhistorien är en historia av kamp. Alla de rättigheter vi har på våra arbetsplatser idag har vi av en anledning, och den anledningen är inte våra arbetsköpares oändliga givmildhet. Tvärtom – de vi ska tacka är våra föregångare, arbetarna själva.
Utan politisk kamp på arbetsplatserna hade det inte blivit någonting av höjda löner eller arbetstidsförkortning. Kamp på arbetsplatserna och kanske då framförallt strejker har varit avgörande. Detta är inga hemligheter, och det finns gott om dokumenterade strejker i svensk arbetarhistoria. De strejker som tyvärr inte är lika uppmärksammade verkar vara de där kvinnor varit de strejkande.
Här berättar Rebell om tre historiskt betydelsefulla strejker där kvinnliga arbetare tog kommandot.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion