Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Rebell 2016-2

Framsida

Segrar

Årets andra nummer av Rebell utkommer inför 1 maj – arbetarklassens högtidsdag – och har segrar som huvudtema. Genom upplyftande artiklar, krönikor, reportage och intervjuer lyfts vunna kamper fram, både små och stora.
Numret innehåller bland annat en intervju som berör den senaste stora vunna segern i Sverige: EMU-omröstningen, ett resereportage från kampens Irland, en krönika om det nybildade RKU-Sundsvall och mycket mer.

Ta en prenumeration för 100 kr!

Valda artiklar


s 10-14 – läs som pdf! (328 kb)

»Segern var viktig för hela Sveriges arbetarklass«
Sverige är sedan 1995 med i EU, Europeiska Unionen. Trots att vi är med högerunionen EU har vi svenska folket att tacka för att vi dock sluppit dess ekonomiska motsvarighet – EMU.
Rebell har träffat Tove Janzon för en pratstund om folkomröstningen om EMU 2003 och det viktiga i att vårt land hållits utanför valutaunionen, samt varför kravet på ett svenskt EU-utträde är högst aktuellt.


s 16-21 – läs som pdf! (589 kb)

Mot splittring och sekterism på Irland
I år är det hundra år sedan Påskupproret inleddes i Dublin i ett försök att skapa den socialistiska självständiga republiken Irland.
Rebells Arvid Gustafsson har besökt den gröna ön och skriver här om landets historia och vilka utmaningar dess arbetarklass står inför.


s 22-29 – läs som pdf! (357 kb)

När folket tog makten i Nicaragua
Rebells Nadja Lundberg har intervjuat Erich Chavarria som var medlem i FSLN, den vänstergerilla som under 70-talet kämpade för demokrati i Nicaragua. Han berättar om en tid av hård repression, men hur en målmedveten kamp till slut gav utdelning.

Dessutom...

Ledare: Socialism eller barbari?
Det sägs ofta att vi lever i den bästa av världar. Budskapet om att vi valt att organisera vårt samhälle på det enda möjliga sättet basuneras ut överallt, både direkt och indirekt. Alternativa organiseringsmodeller presenteras inte för elever i skolan eller nämns högt i media. De återfinns inte heller bland partierna som utgör det politiska etablissemang, vars huvudsakliga uppdrag att förvalta det rådande systemet.

Krönika: RKU vann över en stark motståndare
I valrörelsen 2014 så ville vi i RKU-Karlstad fokusera på att komma ut i skolor och förmedla kommunisternas revolutionära budskap. Tiden runt ett val är generellt en tid då ungdomar i allmänhet brukar visa mer intresse för politik jämfört med när det inte är val. Valet 2014 var speciellt då man tidigare under våren hade haft val till Europaparlamentet i EU, hela året var ett »supervalår«, som media valde att kalla det.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion