Studera, kämpa, lär!

#2-2017

Framsida

Tema: Nato

Årets andra nummer av RKU:s förbundstidning Rebell handlar om krigsalliansen Nato. I flertalet artiklar undersöker vi den imperialistiska institution som med hjälp av militärt våld vill få andra länder att lyda främst USA:s vilja, allt för att öka profiten för kapitalisterna i medlemsländerna. Vi skriver om Natos historia och nutid, om kostnaden av ett eventuellt medlemskap i Nato. Du som läsare finner också här en genomgång av kärnvapnens skrämmande historia. Dessutom kan du läsa om propaganda och rysshetsen som för Sverige närmare Nato.

Ta en prenumeration för 100 kr!

Valda artiklar


s 4-9 – läs som pdf! (156 kb)

Aurora 17 - En militär provokation
Under september månad pågår den största krigsövningen i Sverige sen Kalla Kriget. Den har namnet Aurora 17 och sker tillsammans med flera Nato-länder som USA och Frankrike. Övningen Aurora 17 är en direkt konsekvens av det värdlandsavtal som svenska riksdagen undertecknade i maj 2016. I denna artikel skriver Nadja Lundberg vad detta innebär för Sverige.


s 12-14 – läs som pdf! (593 kb)

Skapandet av världens största krigsallians
I en artikel skriver Arvid Gustafsson om Nato och dess blodiga historia, för att öka förståelsen för vad ett eventuellt svenskt medlemskap kommer innebära.


s 15-19 – läs som pdf! (593 kb)

Världarnas förintare
I en artikel ger Oliver Carlberg en inblick i kärnvapnens historia och kapprustningen. Han skriver också om hur världens kärnvapenarsenaler ser ut idag och hur nedrustningspolitiken fungerar.

Dessutom...

Ledare: Kamp mot imperialismen
Nu under september 2017 över flera Nato-länder på svensk mark. Nato är en av de främsta imperialistiska makter som idag verkar i världen, med militära angrepp i de länder som inte vill vika sig för kapitalister och imperialister från USA eller Västeuropa. För oss i RKU är det självklart att stå upp självbestämmande och kallar oss stolt antiimperialister. Kom med i kampen mot förtryck och imperialism!

Krönika: Vad kostar oss ett medlemskap?
Lenita Åberg reder ut vad ett medlemskap i Nato skulle kosta det svenska samhället, både ekonomiskt och demokratiskt.

Essä: Mörker och osanning – Propagandan som för Sverige in i Natos klor
Ivo Thomasson skriver om propagandan och russofobin som ämnar ansluta Sverige till krigsalliansen Nato. Han resonerar i hur denna propaganda tar sig olika uttryck i massmedia och hur den används för att pressa fram beslut som grå emot opinionen.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion