Studera, kämpa, lär!

#1-2018

Framsida

Tema: Kvinnokamp

Årets första nummer av RKU:s förbundstidning Rebell har temat Kvinnokamp! Numret är fyllt av teoretiska texter om feminism och socialism, samt krönikor om aktuella frågor i kvinnokampen. Dessutom finner ni läsare en intervju med Kajsa Ekis Ekman om arbetet kring dagens kvinnokamp i Sverige.

Ta en prenumeration för 100 kr!

Valda artiklar


s 4-9 – läs som pdf! (156 kb)

Vågor i feminismens hav: En genomgång av feminismens uppkomst och utveckling
Feminismen är i ständig utveckling och har en gammal historia med många olika grenar. I den här artikeln gör Emelie McBay ett historiskt svep från Mary Wollstonecraft till Judy Butler och reder samtidigt ut de olika vågorna feminismen genomgått.


s 14-19– läs som pdf! (593 kb)

"Samhället ser kvinnor som övermänniskor" - Ett samtal med Kajsa Ekis Ekman
Oliver Carlberg fick möjligheten att intervjua Kajsa Ekis Ekman om hennes arbete och de feministiska kampen i dagens Sverige.


s 28-31 – läs som pdf! (593 kb)

Det globala patriarkatet - Om kvinnan i imperialismens ekonomi
I en artikel ger Oliver Carlberg en inblick i imperialismens förtryck över kvinnan och hur det ser ut när kvinnor utnyttjas världen över för att öka kapitalisternas profit.

Dessutom...

Ledare: Frihet åt Ahed Tamimi
I januari frihetsberövades då 16-åriga Ahed Tamimi av den israeliska staten. Hon har kommit att bli en symbol för den palestinska kampen mot den israeliska ockupationen. Vi i RKU ger vårt fulla stöd till den palestinska kampen för ett fritt Palestina!

Krönika: Arbetets döttrar: Om kvinnor och våra jobb
Linda Kiibus skriver om sina erfarenheter från ett kvinnodominerat yrke och sammanställer hur det ser ut på kvinnodominerade yrken kontra mansdominerade yrken.

Krönika: Stoppa torskarna - bejaka sexköpslagen
Saga Mazandarani skriver om nödvändigheten att vi slår vakt om sexköpslagen, då krafterna som vill bryt aupp den idag växer i samhället.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion