Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Bli medlem i RKU

Du är varmt välkommen att bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt kommunistiskt ungdomsförbund som kämpar för att omdana hela samhället och skapa ett nytt, mänskligare samhälle, socialismen.

Det nuvarande kapitalistiska samhället, där marknaden, storföretagen, har det avgörande inflytandet klarar inte av att tillfredsställa människornas behov. Dagens Sverige är ett tydligt exempel på detta med hög arbetslöshet och en starkt försämrad skola, barnomsorg, fritidsverksamhet osv.

Banderollmålning
Banderollmålning

RKU vill förändra samhället till det bättre. I denna kamp menar vi att kapitalismen aldrig kommer att kunna tillgodose människors behov. RKU ställer därför socialismen som alternativ.

För att nå socialismen krävs det att du och alla andra lägger sig i det som sker i samhället. Socialismen måste bygga på vår egen kamp, kampen för våra rättigheter, en bra skola, bostad och arbete, kampen för en ljusare och bättre framtid.

För att kunna genomdriva en förändring krävs det att vi enar oss. Använd formuläret längst ner på sidan för att komma i kontakt med RKU.

Läs mer om vad vi tycker i vårt principprogram och handlingsprogram och i Frågor och svar.

Vad gör RKU?

RKU har lokalorganisationer på 15 orter runt om i landet. Det finns enskilda medlemmar på ungefär lika många orter till. Lokalorganisationerna och de enskilda medlemmarna bedriver olika verksamhet, beroende på antal medlemmar, intressen och så vidare.

Flygbladsutdelning
Flygbladsutdelning

Gemensamt är att alla lokalorganisationer bedriver det vi kallar för basverksamhet. Detta innefattar bland annat att ha torgmöten, flygbladsutdelningar, sälja vår tidning Rebell, affischera, ha bokbord på skolor och annan utåtriktad aktivitet. På detta sätt gör vi oss och våra åsikter synliga.

Vi har också medlemsmöten för våra medlemmar där vi diskuterar aktuella politiska frågor och vår verksamhet. Vi genomför studier, där vi tillsammans diskuterar och lär oss mer.

Förbundets lokalorganisationer samlas under olika former, till exempel på distriktskonferenser, nationella konferenser och kongresser.

Här kan du läsa om RKU:s demokratiska uppbyggnad.

Hur blir jag medlem?

Enklast är att du fyller i kontaktformuläret nedan. Då kommer du bli kontaktad av RKU:s förbundscentral eller närmaste lokalorganisation. Därefter blir du invald på en lokalorganisations medlemsmöte. Om det inte finns någon lokalorganisation nära dig så kan du bli invald som enskild medlem på orten där du bor. Medlemskapet i RKU kostar 200 kr per år.

Kontakta RKU

Använd detta formulär för att komma i kontakt med RKU. Förbundscentralen svarar måndag till fredag.

Namn och kontaktinformation
Jag vill...
Meddelande

Skriv gärna ett meddelande till RKU nedan...

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion