RKU:s centralstyrelse

RKU:s centralstyrelse väljs av kongressen och är förbundets högsta verkställande organ. Centralstyrelsen väljer inom sig en ordförande, sekreterare och andra poster samt de olika utskott som under kongressperioden bedriver förbundets arbete.

Till skillnad från många andra ungdomsförbund röstar inte kongressen om konstitueringen av centralstyrelsen, vilket medför att alla ledamöter har lika ansvar inför kongressen. Centralstyrelsens dagliga verksamhet sköts av Arbetsutskottet genom den förbundsanställde, som har sitt säte i Göteborg. I AU ingår bland andra förbundsordföranden och förbundssekreteraren.

För mejl eller telefonnummer till centralstyrelsens ledamöter, ta kontakt med Förbundscentralen!

Sakarias Bergsén

Stockholm
Student

Arvid Gustafsson

Göteborg
Student
Förbundsordförande

Andreas Köhler

Karlstad
CNC-operatör
Fackligt ansvarig

Nadja Lundberg

Göteborg
Student
Förbundssekreterare

Emelie McBay

Stockholm
Student

Jakob Lejon

Sundsvall
Solcellsinstallatör

Linn Hamark

Norrköping
Sjuksköterska

Rasmus Nilsson

Kristianstad
Arbetslös

Viktor Engström

Stockholm
Student