RKU på FacebookRKU på Facebook
RKU på InstagramRKU på Instagram

Revolutionär Kommunistisk Ungdom är ett revolutionärt kommunistiskt ungdomsförbund som organiserar skol- och arbetarungdomen i kampen mot kapitalismen och för ett nytt, mänskligare samhälle, socialismen.