Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Welcome to RKU

Revolutionary Communist Youth of Sweden is the youth league of the Communist Party of Sweden.

Here you can read information in English and in German. You can also read our Program of principles and our Program of action.

If you want to contact RKU, please write or phone our international secretary Cristian Olave.

By telephone: +46 31 244417
By e-mail: international@rku.nu

By mail:
RKU
Postal Box 31 187
400 32 Göteborg
Sweden

RKU at the World Festival of Youth and Students in Venezuela 2005.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion