Nyheter och uttalanden

2023-05-30

Under Kristi himmelfärdshelgen 19-20 maj ägde RKU:s sextonde kongress rum i Göteborg. Nu är de av kongressen antagna resolutionerna och uttalandena publicerade här på vår hemsida.

2023-05-22

I helgen höll Revolutionär Kommunistisk Ungdom sin 16:e kongress. Kongressen var välbesökt med nästan 100 deltagare, däribland representanter från Luleå i norr till Malmö i söder såväl som...

2023-05-17

Under Kristi himmelsfärdshelgen 2023, 19-20 maj, äger RKU:s sextonde kongress rum i Göteborg. Med en pandemi och en femtonde kongress som var nodal så är det nästan fyra år sedan ungkommunisterna...

2023-05-15

Idag för 75 år sedan inledde den stora katastrofen, Al Nakba. Idag för 75 år sedan splittrades Palestina, 700 000 palestinier drevs på flykt, byar och städer tillintetgördes för att Israel skulle...

2023-05-15

Efter att strejken skjutits upp skulle medlemmar i Seko idag gått ut i strejk. En överenskommelse nåddes dock med arbetsköparparten, Almega, och strejken avblåstes.

2023-05-12

Strejkvarslen haglar tätt och idag klockan 12:00 gick Målarna ut i strejk. Byggnads varslar om strejk den 24 maj där 1500 medlemmar kan tas ut. SEKO:s medlemmar skulle gått ut i strejk 15:00 igår...

2023-05-02

2023 års 1 maj tal hölls av Sakarias Bergsén, RKU:s förbundsordsförande, på Röd front i Stockholm. Hans tal finns här nedfanför.

2023-04-28

Den första maj är Rebell tillbaka, igen! Ännu fetare, bokstavligen, och utan höjda priser, den kostar fortfarande 50 spänn!

2023-04-27

Uttalande från RKU-Karlstad gällande den docka föreställande Erdogan som de hängt upp på Fredsmonumentet.

2023-04-25

Den 1:a maj är arbetarrörelsens högtidsdag, en dag till minne av de kamper som förts och för att agitera i dem här och nu. RKU kommer gå i Röd front, kommer du?

Sidor