Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

#1-2018

Framsida

Tema: Kvinnokamp

Årets första nummer av det revolutionära magasinet Rebell kom ut lagom till åttonde mars och tog upp det viktiga ämnet kvinnokamp. I detta nummer av tidningen kan du finna artiklar som tar upp feminismens och kvinnokampens historia, kvinnokampen lokalt, intervju med Kajsa Ekis Ekman och olika feministiska förebilder.

Ta en prenumeration för 100 kr!

Valda artiklar


s 4-9 – läs som pdf! (156 kb)

Vågor i feminismens hav – en genomgång av feminismens uppkomst och utveckling
I en lägre artikel redogör Emelie McBay från RKU:s kvinno- och jämställdhetsutskott över de feministiska vågorna. Från Mary Wollstonecrafts 1700-tal till dagens feminism.


s 14-19 – läs som pdf! (593 kb)

Samhället ser kvinnor som övermänniskor – ett samtal med Kajsa Ekis Ekman
Rebells Oliver Carlberg har träffat Kajsa Ekis Ekman och intervjuat henne. Samtalet tar avstamp i de viktiga frågorna att föra för kvinnokampen idag


s 28-31 – läs som pdf! (593 kb)

Det globala patriarkatet – om kvinnan i imperialismens ekonomi
I en artikel ger Oliver Carlberg en inblick i det globala patriarkatet.

Dessutom...

Ledare: Frihet åt Ahed Tamimi
Från den lilla byn Nabi Salih, på den ockuperade Västbanken, kommer Ahed Tamimi. Under flera år har hon gjort sig känd som en utmanare av den israeliska ockupationsmakten. Nu är hon fängslad.

Krönika: Stoppa torskarna – bejaka sexköpslagen
Saga Mazandarani skriver i en krönika om att prostitution är ett brutalt uttryck för patriarkatet, där kvinnans kropp ses som en vara.

Krönika: Arbetets döttrar – om kvinnor och våra arbeten
I en krönika skriver Rebells Linda Kiibus om sin arbetsplats och sätter den i ett större perspektiv genom att skriva om kvinnodominerade arbetsplatser och vad som skiljer dem från mansdominerade.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion