Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Entusiastisk RKU-kongress

Under Kristi Himmelfärdshelgen samlades ungkommunister från hela landet till RKU:s tionde kongress. Kongressen präglades av entusiasm och framåtanda.

Kongressalen
Kongressalen
Agnes Johansson
Agnes Johansson, centralstyrelsen
Anders Carlsson
Anders Carlsson,
Kommunistiska Partiets ordförande
Cornelia Segrell
Cornelia Segrell,
delegat för Norrköping
Röstningn
Röstning till valet av ny centralstyrelse
Jouwe Vanhoutteghem, gäst från belgiska Comac
Jouwe Vanhoutteghem,
gäst från belgiska Comac
Internationalenl
Kongressen avslutades med
Internationalen

De flesta av de runt hundra kongressdeltagarna anlände redan på torsdagen till Göteborg för att delta i workshops och gruppdiskussioner. Ämnena som avhandlades var bland annat det kommunistiska arbetsplatsarbetet, intern jämställdhet och hur kongressen fungerar. Men för de deltagare som ville vara mer praktiska fanns möjlighet att gå kurser i Rebellskrivande, banderollmålning, grafisk formgivning, retorik med mera. Detta sätt att mjukstarta kongressen var uppskattat och gav en chans att lära känna RKU:are från andra delar av landet innan kongressförhandlingarna inleddes.

På torsdagskvällen hölls ett föredrag på temat om hetsen mot RKU 2004-2005 då RKU förlorade sitt statsbidrag. Föredragshållare var Pär Johansson, tidigare ordförande för RKU. Då en absolut majoritet av kongressdeltagarna gått med efter 2005 var föredraget både intressant och lärorikt. På kvällen bestod underhållningen av karaoke där det bjöds på både riktigt fina sångframträdanden samt några lite mer artistiska framträdanden.

Kongressdiskussionerna, som inleddes på fredagen, präglades av en god kamratlig ton och en vilja att bygga det kommunistiska ungdomsförbundet starkare.

Under punkten om verksamhetsberättelsen rapporterade de flesta lokalorganisationer om hur arbetet har tagit steg framåt under kongressperioden. Flera organisationer har gått framåt både i medlemsantal och i aktivitet. För första gången på flera år deltog delegater från Norrland, i form av de under våren nybildade lokalorganisationerna i Ånge och Umeå.

Kongressen antog fyra resolutioner som pekade ut vägen för det kommande arbetet. I resolutionen Ungdomsförbundets uppgifter slogs fast att ungdomsförbundet måste vara brett och öppet samt att RKU ska fokusera på organisatorisk och politisk skolning. På detta sätt skapas nya ungkommunister som vill och kan leda RKU framåt. Kongressen enades också om en resolution i segregationsfrågan som pekade ut RKU:s uppgift att verka för en enighet i arbetarklassen över etnicitetsgränser. RKU ska visa att det är kapitalisterna och inte invandrarna som ska anklagas för arbetslöshet och orättvisor.

I frågan om rasism och främlingsfientlighet ska RKU verka för en bred folklig uppslutning i protester mot rasismen samt motverka våld och annat elitistiskt agerande. Slutligen antogs resolutionen Kampen mot högern som innebär att RKU ska agera än kraftfullare för att mobilisera ungdomar till kamp mot högerpolitik och tydliggöra förbundets socialistiska alternativ som en motvikt mot dagens visionslöshet.

Kongressen diskuterade också de programmatiska skrivningarna om socialismen där kongressen beslutade att tydliggöra vikten av att försvara socialismen mot kontrarevolutionen.

Flera uttalanden antog också under kongressen. Bland annat till stöd för Palestina och Ship to Gaza, mot den svenska Libyeninsatsen och för en likvärdig utbildning utan friskolor.

På kongressen var det ett påtagligt stort internationellt inslag med gäster från Norge (Rød Ungdom), Danmark (Kommunistiskt Partis ungdomssekretariat), Lettland (Lettlands Socialistiska Partis ungdomssektion), Tyskland (Jugendverband REBEL), Belgien (Comac), Storbritannien (Red Youth) och från WFDY som arrangerar Världsungdomsfestivalen. Dessutom mottogs hälsningar från CJC (Spanien), ULDY (Libanon), UJC (Kuba) och KSM (Tjeckien).

De internationella gästerna följde förhandlingarna under hela kongressen. Dessutom höll RKU:s centralstyrelses arbetsutskott ett möte med gästerna och diskuterade den växande rasismen och främlingsfientligheten i Europa.

Föryngringen var tydlig på kongressen. För en stor del av kongressdeltagarna var detta den första RKU-kongressen. Trots detta förlöpte både förhandlingar och det praktiska kring kongressen på ett mycket bra sätt. Det kändes att kongressen var ett kollektivt arrangemang där alla medlemmar bidrog till att göra den lyckad.

Kongressen valde en ny centralstyrelse med 15 kamrater, där över hälften är nya på uppdraget. Detta bådar gott inför framtiden och det fortsatta byggandet av RKU.

På söndagskvällen anordnades en andra upplaga av den festival som RKU-Göteborg anordnade i februari. Kvällen inleddes med en auktion till förmån för RKU som drog in tusentals kronor. På den stora scenen spelades sex olika akter. Kvällen avslutades med två huvudakter; folkmusikbandet Räfven och hiphopparen Max Peezay, som båda skapade stort tryck och fick igång publiken. Över 300 personer besökte festivalen som blev en lyckad avslutning på kongressen.

William Frejd

Tack!

Centralstyrelsen tackar alla partimedlemmar och RKU:are som har hjälpt till med bland annat matlagning, sovplatser och transporter under kongressen. Vi vill också tacka Proletären FF som har lånat ut sitt klubbhus under kongressen och ljudtekniker Magnus Nilsson för allt jobb.

Mer material

» Bilder: Facebook-album
» Proletären: RKU har gått framåt Intervju med det tillförordnade arbetsutskottet.
» Kortintervjuer på kongressen

Uttalanden

Uttalanden antagna av tionde kongressen:
» Befria skolan från Björklund
» Imperialismens bomber kan aldrig befria ett folk
» Det är rätt att göra uppror
» Solidaritet med Palestina

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion