Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Vilka tjänar på EU?

Klassintresse skär igenom alla samhällsfrågor. Genom att ställa den enkla frågan "Vilka tjänar på det" pekar vi i RKU ut överklassen och kapitalisterna som de verkliga bovarna.

Här lyfter vi fram en av dessa frågor: EU.

Europeiska Unionen, EU, har allt sedans dess bildande 1993 stått i kapitalets tjänst. Det är en union som för en rå högerpolitik som gynnar de rika och mäktiga. Unionens syfte är att med lagstadgad högerpolitik pressa tillbaka Europas arbetare för att kunna få ut mera vinst och större profiter. EU har gjort att Sveriges riksdag flyttar makten från vårt land till Bryssel och gör på så vis att avståndet mellan vanligt folk och de styrande ökas. Inte nog med detta, EU tar steg efter steg för att snart kunna bli ett Europas Förenta Stater. Med en gemensam grundlag, flagga och nationalsång i detta groteska elitprojekt som bara kan tillfredsställa de mest perverterade kapitalister ska vi, arbetare och vanligt folk vaggas in i en falsk trygghet.

Unionen bygger på att de stora medlemsländerna ska dominera de mindre, på en minskad demokrati och utökad EU-makt, på aggressiv stormaktsbildning istället för fred och samförstånd, på nedskärningar, arbetslöshet och försämringar istället för gemensam välfärd. Vill man finna en sann internationalism som bygger på nationernas jämlikhet, oberoende och fria utveckling så måste vi bryta med EU.

EU måste även ses som en del av en större helhet. EU är bara en del av den nyliberala offensiv som gått världen över sedan 80-talet. De landvinningar som arbetarklassen har kämpat till sig under de 30 senaste åren brutits ner. Den offentliga sektorn har styckats upp och privatiserats. När borgarna får som de vill blir det viktigare att företagare tar ut miljonvinster på våra nödvändigheter än att tågen kommer i tid, att sjuka får vård och att de gamla får en värdig ålderdom. Detta drabbar arbetarklassen, de rika behöver inte ta tåget och inte heller oroa sig för om de har råd att vara sjuka. Klassklyftorna ökar mer och mer för varje år som går.

Motståndet mot EU är en klassfråga. Antingen förblir vi likgiltiga och låter borgarnas inflytande växa sig ännu större, med det utanförskap och den misär som följer med nyliberalism, eller så tar vi upp kampen och störtar kapitalets union.

Mattias Olsson

Text från RKU:s flygblad:

EU är skapat av och för överklassen. Högerpolitiken är inskriven i EU:s grundlag och själva idén med unionen är att skapa en imperialistisk stormakt. Därför kan inte EU reformeras till något bättre. Överklassen och politikerna använder EU som ett vapen mot allt vad arbetarrättigheter, välfärd och demokrati heter. På så sätt förstärker de sin egen ekonomiska och politiska makt.

Vi som inte äger några storföretag, har samhällsmakt eller en massa pengar, vi som tillhör ARBETARKLASSEN, vi förlorar på EU. Ska vi kämpa för våra rättigheter och mot det kapitalistiska samhället måste vi kämpa emot EU. Därför säger vi Sverige ut ur EU!

EU är dock bara en del av det kapitalistiska samhälle där de rika har makten. Kampen mot EU är en kamp mot hela det kapitalistiska systemet och för ett socialistiskt samhälle där arbetarklassen har makten.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion