Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Vilka tjänar på miljöförstöringen?

Klassintresse skär igenom alla samhällsfrågor. Genom att ställa den enkla frågan "Vilka tjänar på det" pekar vi i RKU ut överklassen och kapitalisterna som de verkliga bovarna.

Här lyfter vi fram en av dessa frågor: Miljöförstöringen.

Det är inte bara så att vi i den rika delen av världen släpper ut betydligt mer koldioxid än de i den fattiga delen av världen. Det är inte heller bara så att arbetarna i de fattiga länderna allt som oftast producerar våra konsumtionsvaror och vi därför även står för deras utsläpp. Det är också så att det framförallt är överklassen i den rika delen av världen som har de största utsläppen på sitt samvete. Detta genom att de flyger mer, åker mer bil och helt enkelt konsumerar mera, oftare och mer extravaganta varor än oss andra, för sina betydligt högre löner.

Men överklassens feta plånböcker, mångmiljonvillor, båtar, privata jetplan och omotiverade lyxkonsumtion utgör inte hela problemet. Det är en bidragande orsak till den globala uppvärmningen, men det är inte den avgörande.

Kapitalismen som samhällssystem utgör huvudproblemet i klimatproblematiken, eftersom det under kapitalismen produceras för vinst och inte för behov. Denna maximala vinsten hyllas av kapitalismens förespråkare, det sägs bland annat att den så kallat “fria marknaden” är det enda fungerande system för att skapa välstånd åt alla. Det sägs också att dessa fria marknadsmekanismer är “självreglerande” och anpassar sig till alla problem den möter. Vi kommunister menar att detta är fel och att det är lögnaktigt att påstå. Något Karl Marx uppmärksammade redan i mitten av 1800-talet.

Men vad består den fria marknadens och kapitalismens brister i? Varför är kapitalismens vinststrävan huvudorsaken till klimatproblemen? Låt oss skrapa lite på ytan för att se vilka skelett som är begravda i denna av massmedia och politiker givna, enda möjliga samhällsordning.

Låt oss ta detta med varutransporter som exempel. Vi är alla ryggradsmässigt inbegripna med att förbränningen av fossila bränslen som olja och kol bidrar till den globala uppvärmningen av vårt jordklot. Vi vet också att det är belagt att den globala uppvärmningen skapar ett ökat antal extrema väderfenomen, till exempel fler orkaner, extrem torka i vissa regioner och extrem väta i andra. Ändå rullar det mer lastbilar än någonsin på våra landsvägar. Varför? Jo, för att många svenska företag har monterats ner och flyttats till låglöneländer och för att det är billigare att tillverka där, transporter inräknat. För att ta ett par konkreta exempel:

Lantbrukarägda HK Scan har lagt ner mycket av sin slakteriverksamhet i Sverige under de senare åren. Senast i oktober 2012 varslade de 55 jobb i Sverige och ska också helt lägga ner ett slakteri. Men det är inte vårt köpande av kött som sviker. Istället kör de numera allt mer svenska grisar till slakt i Polen, där lönerna är lägre. Sedan körs det köttet hem igen för att säljas som svenskt kött här i Sverige.

IKEA, som gjort dess grundare Ingvar Kamprad till Sveriges rikaste man (450 000 miljoner kr), sparkar 221 personer när de lägger ner sin fabrik i Tibro våren 2013. Dessa arbetstillfällen ska flytta utomlands till billigare arbetskraft. Sveriges näst rikaste man H&M:s Stefan Persson (150 000 miljoner kr), har tjänat en förmögenhet på att tillverka H&M:s kläder till svältlöner i bland annat Kambodja och Bangladesh. Senast i oktober 2012 fick H&M skarp kritik för att deras löner var lägre än det gick att överleva på i tillverkningsländerna, där de anställda därför tvingades låna pengar för att ha råd att köpa mat.

Den kapitalistiska produktionen och vinstdrivkraften skapar dock inte bara miljöproblem med att den inte förmår producera i närheten av där det konsumeras. Andra problem med att låta marknaden styra består bland annat i:

 • Överproduktion; mer varor produceras än vad som konsumeras. Detta för att det inte finns något planerande organ i den kapitalistiska produktionen. Överproduktionen blir dock än absurdare då kapitalismen med jämna mellanrum hamnar i överproduktionskriser, där varor produceras utan att folk har råd att köpa dem.
 • Onödig produktion; kapitalismen spottar ur sig mycket onödiga varor och försöker uttalat ”skapa behov” av nya varor på den fria marknaden. Detta är möjlig och önskad konsekvens av att det är vinsten som utgör drivkraften i produktionen, inte några faktiska behov. Vissa branscher lägger till exempel upp emot 30% av sin omsättning på marknadsföring.
 • Undermålig produktionskvalitét; på grund av en hårdnande konkurrens, eller för att kunna kränga samma varor om igen hålls livslängden och kvalitén nere i produkter. Det finns få incitament för en producent att tillverka en mobiltelefon som kommer hålla mer än ett fåtal år. Tvärtom förväntas vi idag närmast prenumerera på nya telefonmodeller.
 • Under den kapitalistiska produktionen måste företagen ständigt sträva efter att tillverka så billigt som möjligt för att få lönsamhet och vinst ur sina företag. Vinststrävan utgör i sin tur drivkraften i att driva ett företag. Som vi alltså kan se faller vinstbegäret ständigt i motklang mot en för människor och natur ansvarsfull produktion.

  Vi kommunister organiserar oss för att vi är övertygade om att det går att skapa ett bättre, mer sofistikerat samhälle än det rådande kapitalistiska. Med en socialistisk produktionsordning finns möjligheten att ta ansvar för så väl människans som naturens behov. Där kapitalismen idag misslyckas med att finna lönsamhet i att sänka de globala koldioxidutsläppen, har socialismen alla möjligheter att planmässigt lägga om sin produktion efter behoven. Där kapitalismen inte har ”råd” med lägre pensionsålder, 6 timmars arbetsdag eller att erbjuda alla arbete, råder det en självklar demokratisk arbetsfördelning, av var och en efter förmåga åt var och en efter behov, under socialismen.

  Men kampen för miljön börjar här och nu, den börjar i att inskränka och tvinga kapitalismen till att ta ansvar. Den börjar med att lyfta krav om sänkt allmän arbetstid, om gemensamma satsningar på förnyelsebar energi, om konfiskering av industri som flyttar utomlands för samhällsnyttig verksamhet, om att bygga ut offentlig sektor och konsekvent lagstadga mot företagens miljövidriga genvägar till vinst. Bara i kamp kan vi mobilisera oss för att lyckas vända samhället över ända och införa socialism. Kampen för miljön står klass mot klass!

  Axel Lyckberg

  Text från RKU:s flygblad:

  Dagens kapitalistiska system som bygger på maximal vinst och konkurrens mellan kapitalisterna leder till rovdrift inte bara mot människor, utan också mot miljön. I jakten på maximal vinst tar storföretagen ingen hänsyn till miljön och naturen. De som drabbas är världens fattiga, samtidigt som storföretagen försöker tvinga oss att ta personligt ansvar genom våra konsumentval. Situationen för miljön och hotet om klimatförändringar är allvarligt. Trots detta vägrar de rika länderna och storföretagen att ändra på sig. Det kapitalistiska konsumtionssamhället kan aldrig bli miljövänligt. En miljövänlig produktion måste vara planerad och byggd på människornas behov.

  Vi som inte äger några storföretag, har samhällsmakt eller en massa pengar, vi som tillhör ARBETARKLASSEN, vi förlorar på miljöförstöringen. Ska vi rädda miljön och skapa ett hållbart samhälle måste vi kämpa emot storföretagen och kapitalismen.

  Mot dagens miljöfarliga och ohållbara kapitalism ställer vi ett socialistiskt, hållbart samhälle där produktionen planeras och där arbetarklassen har makten.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion