Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Nej till krigsövningar på svensk mark!

I Norrbotten, nära Vidsel, finns det ett militärt övningsfält som heter NEAT, North European Aerospace Test range (går sedan en tid tillbaka även under namnet Vidsel Test Range). NEAT är det överlägset största militära övningsfältet i Europa. Det har ett luftutrymme på 24 000 km2 plus ett skyddsområde på 1650 km2 som kan utökas till 3000 km2. Det är så stort att nästan hela Belgien skulle få plats där inne!

NEAT är ett samarbete mellan FMV (Försvarets materielverk som driver Robotförsöksplats Vidsel) och SSC (Svenska Rymdbolaget som driver Esrange Space Center) och har funnits sedan 1958. Det har aldrig varit så stort till ytan och aldrig har så många och stora krigsövningar ägt rum som idag.

På området testas bombflyg, missiler och obemannade farkoster, så kallade UAV (främst drönare – förarlösa flygplan som används till spaning och för att anfalla mål i luften eller på marken). NEAT hyrs ut och används av svensk och utländsk militär och olika vapentillverkare. Det är öppet dygnet runt, alla dagar hela året. De vapen som används för att döda människor i Irak, Afghanistan och Libyen har ofta testats på NEAT först, inte sällan flyger bombplanen direkt från Sverige till något av dessa länder efter övningar. De förarlösa drönare som användes av Israel för att fälla bomber under Gazakriget 2009 hade testats här. Det dog 1400 palestinier under det kriget och 400 av dem var barn.

Inne på NEAT-området är det strikt förbjudet för obehöriga att vistas och det blir olagligt att ta fotografier eller göra någon form av mätningar (exempelvis av gifthalter i jorden) flera kilometer innan området börjar. Väldigt lite information finns på Försvarsmaktens hemsida och andra officiella källor, nästan allt är hemligstämplat. De ansvariga vill inte att vi ska veta vad som finns där inne, hur det ser ut, vad som övas, hur stort området i själva verket är. I mycket har de lyckats – NEAT är väldigt okänt, även i närområdet.

Aktivister från Ofog, ett nätverk som jobbar med direkta aktioner mot krig och vapenindustrin, har tagit sig in på området vid flera tillfällen och kunnat visa omvärlden en del av det som sker. Det de har berättat är bland annat att kulissbyar, gjorda av trä och sten och i realistisk storlek, som ska likna byar i Afghanistan och Irak, kompletta med bostäder, skolor och sjukhus, byggs upp för att öva bombfällning på. Det passar med de officiella uppgifter som finns att schweizisk militär vid ett tillfälle beställt en massiv bro som de ville skjuta sönder.

De övningar som hålls på NEAT blir allt större och bland de störta någonsin finns övningar 2009, 2010 och 2012.
2009 hade NATOs snabbinsatsstyrka (NATO Response Force) sin största luftövning under det året där. 800-900 soldater fanns på plats och 50 krigsflygplan. Tyskland, Finland, Storbritannien, Italien, Norge, Polen, Portugal, Turkiet, USA och Sverige deltog.
2010 hade US Air Forces i Europa (USAFE) en bombkrigsövning på NEAT. Cirka 250 amerikanska soldater deltog och 20 krigsflygplan.

I somras, 2012, hölls en stor övning som gick under namnet Nordic Air Meet 2012, på området. Under två veckor skedde en NATO-övning med USA, Schweiz, Danmark, Storbritannien, Finland och Sverige.
Sverige är inte neutralt. Vi hyr ut mer mark till NATO att öva krig på än något annat land i Europa. Och Sverige befinner sig i krig. Sverige har trupper i Afghanistan. De bär NATO-uniformer och slåss under NATO-flagg. Sverige var delaktiga i Libyenkriget. Svenska bombflyg användes vid bombningarna av Libyen för ett år sedan. Det dog 70 000 människor i Libyen under kriget. Landet förvlandlades från ett i-land till ett u-land, som idag präglas av svält, etniskt och religiöst våld och misär. Vattenförsörjningen bombades sönder och brist på rent vatten är stor.

Det är dags att säga ifrån! Vi kan inte acceptera att NATO och andra övar krig och mord i Sverige. Vi vägrar gå med på att Sverige ska delta i imperialismens krig!

RKU-Skellefteå

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion