Krossa imperialismen!

Uttalande antaget av RKU:s femtonde kongress 14-15 maj 2021, i Göteborg.

Under kongressperioden har krigshets och skrämselpropaganda fått spridas fritt. Vapenskramlarnas budskap har trängt sig in i varenda vrå och världen över tycks oroligheterna växa. Alla länder är inte lika skyldiga till detta skarpa läge. Det är de imperialistiska länderna, det är USA, EU, deras bundsförvanter och agenter som bär skulden. Däri hör Sverige. Denna stat som tidigare naivt beskrivits som alliansfri har släppt allt skimmer om neutralitet och fred. Den svenska utrikespolitiken är endast en förlängning av Washingtons och Bryssels imperialistiska politik.

Utrikesminister Ann Linde var i täten att lovorda extremhögerns militärkupp i Bolivia och hon har stått fast i sitt stöd till den venezuelanska kuppmakaren Juan Guaido. Krigsministern Peter Hultqvist har visat en träls underkastelse för den amerikanska krigsmakten. Lismande politiker och officerare har välkomnat Nato-förband på svensk mark och under den förödande coronapandemin har svenska staten ökat krigsmaktens budget till 87 miljarder. För att tillfredsställa USA röstade Sverige ner FN-konventionen att förbjuda kärnvapen och vår vapenhandel till plundringskrig är fortsatt lukrativ. Jonas Sjöstedt har nu lämnat en lång karriär som imperialismens skamlösa vänsteralibi och det är nu Nooshi Dadgostar som fyller rollen.

Att dessa figurer är socialdemokrater och vänsterpartister är inte att påstå att de andra partierna i riksdagen är oskyldiga. Deras barbari är välkänt för alla med grundläggande politisk kunskap. Det som bevisas är att i Sverige idag är det fullständigt obestridligt att kommunisterna är de enda principfasta antiimperialisterna och antimilitaristerna.

Vi i RKU står fast vid vår antiimperialistiska övertygelse. Kampen mot imperialismen och för arbetarklassens befrielse världen över är för oss en orubblig grundsten. Vi står sida vid sida med alla världens arbetare och förtryckta folk. Strävan för fred och alla länders frihet är en kamp alla arbetar- och skolungdomar måste ansluta sig till!