Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Uttalande från RKU:

Attentatet mot Röda Stjärnan i Jönköping

3 mars 1940. Den kommunistiska tidningen Norrskensflammans lokaler i Luleå utsätts för ett attentat. Tidningsbyggnaden sticks i brand och fem personer omkommer, däribland två barn.

"Resultat av mordhetsen emot kommunisterna", skriver det kommunistiska huvudorganet Ny Dag. Myndigheterna rubricerar branden som en olycka. Tills det en månad senare avslöjas att attentatet planerats och genomförts av en grupp högerextrema officerare, ledda av stadsfiskalen i Luleå och bitträdda av en journalist på (numera moderata) Norrbottens-Kuriren. Attentatet finansierades via Finlandshjälpen.

Attentatsmännen fick milda straff. De betraktades som hedervärda medborgare. I motsats till offren, som var kommunister och därmed betraktade som illgärningsmän.

*

21 mars 2005. Kommunistiska Partiets bokhandel i Jönköping utsätts för ett attentat. Lokalerna sticks i brand och alla boende i fastigheten evakueras. Brottet rubriceras som mordbrand. Bara tillfälligheter gör att ingen människa kommer till skada.

När detta skrivs är attentatsmännen inte identifierade och gripna. Men vittnesuppgifter tyder på att det rör sig om ett högerextremt brott, företrädesvis utfört av sk skinnskallar.

*

Alla historiska paralleller haltar, men likväl hänger dessa händelser ihop. Attentatet mot Röda Stjärnan genomförs i ett samhällsklimat som uppvisar otäcka likheter med det som rådde 1940.

Visst. Högerextremt våld är ingen ny företeelse i Sverige. Dessvärre. Det räcker med att peka på morden på John Hron och Björn Söderberg och på bilbomben mot ett journalistpar i Nacka, och attentatet mot Röda Stjärnan förbleknar som ett i mängden av högerextrema våldsdåd. Rentav som mindre allvarligt än tidigare våldsdåd.

Men ändå inte.

Det nya och allvarliga med attentatet mot Röda Stjärnan är att det är indirekt sanktionerat av det liberala etablissemanget - givetvis inte så att det liberala etablissemanget förespråkar mordbrand, det vore en absurd anklagelse, men väl så att den fanatiska och alltmer vulgära antikommunistiska kampanjen suddar ut gränserna till vad som är tillåtet i förhållande till kommunister.

När Liberala ungdomsförbundet ser som liberal mission att bomba fram demokrati i andra länder, om nu bara slöfocken George W Bush får tummen ur vad gäller hemska "kommunistdiktaturer" som Kuba och Nordkorea, så är steget inte långt till att bomba kommunister också här hemma, åtminstone inte i förmörkade hjärnor.

När statliga Ungdomsstyrelsen utfärdar åsiktsdekret mot Revolutionär Kommunistisk Ungdom, för att RKU har fräckheten att förespråka en annan och djupare demokrati än den statligt anbefallda, så kan vissa tolka det som att RKU och dess moderparti är fritt villebråd.

När Fritidsnämnden i Jönköping hävdar att RKU inte skall ha rätt att verka på samma villkor som andra ungdomsförbund, så kan någon få för sig att det innebär att RKU och dess moderparti inte skall ha rätt att vistas ostört i sina lokaler.

Hårddraget, måhända. Men adekvat. Etablissemanget har också en svans. 1940 bestod den av högerextrema officerare och idag av högerextrema skinnskallar. Må vara att statusskillnaden mellan dessa grupper är avsevärd, men de förenas över tid i våldsdyrkan och i sitt hat mot kommunister. När gränserna tänjs slår de till, som i Luleå 1940, som i Jönköping 2005.

Resultat av antikommunistisk kampanj, då som nu.

*

Vi kommunister har utsatts för högerextremt våld tidigare i vår historia. Vi vet att vidta mått och steg för att skydda oss själva och vi kommer att göra det nu också.

Ändå vill vi skicka ett budskap till den demokratiska opinionen - ja, till alla som kallar sig demokrater. Vad är demokratin värd om det anses tillåtligt att stoppa misshagliga åsiktsriktningar via mordbrand? Det är vad attentatet mot Röda Stjärnan i Jönköping handlar om. Det riktas inte mot enskild person och det är inte begått i hastigt mod, utan det är en planerad attack mot Kommunistiska Partiet och dess ungdomsförbund RKU. I syfte att tysta misshagliga åsikter.

Mot detta måste alla demokrater protestera. Inte får vår skull, vi reder oss själva. Utan för demokratins.

RKU:s centralstyrelse & Kommunistiska Partiets partistyrelse

Stöd Kommunistiska Partiets avdelning i Jönköping

Kommunistiska Partiets avdelning och medlemmar i Jönköping drabbas hårt av mordbrandsattentatet. För att avdelningen så snabbt som möjligt ska kunna återuppta sin viktiga politiska verksamhet med full kraft behöver den ekonomisk stöd för återskapa sin lokal och ersätta allt förstört material.

Allt tal om demokrati blir tomt om yttersta högerns våldsverkare tillåts hindra det offentliga samtalet genom att stoppa kommunisternas verksamhet. Vi uppmanar alla demokrater, socialister och frihetsvänner att bidra till återuppbygget av Jönköpingsavdelningens lokal.
Kommunistiska Partiet, partistyrelsen

Sätt in ditt bidrag på pg 723044-4, Kommunistiska Partiets kampfond, skriv "Jönköping" på talongen.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion