Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Lögnerna i Kaliber

RKU angreps i radioprogrammet Kaliber för våra brigadresor. Genom lösryckta citat, citatförfalskningar och rena lögner tillverkas ett program vars innehåll var på förhand givet och vars uttalade syfte var att smutskasta en organisation som reaktionen ogillar. Här är några av felaktigheterna.

- Pär Johansson får en fråga om hur lång övergångsperioden mellan socialism och kommunism ska vara. Tidigare hade intervjun handlat om skillnaden mellan folkets och kapitalets diktatur men som programmet klipps ihop framstår det som om RKU gärna ser en lång period av diktatur.

- Med rubriker som »Demokratipengar till diktaturer» verkar det som om RKU:s bidragspengar har gått till Nordkorea och att Ungdomsstyrelsen har finansierat resorna. Det är också felaktigt. Alla deltagare har betalat sina resor själva. Det är en princip som RKU haft på sina brigadresor i tio års tid. 1,9 miljoner kronor över en tioårsperiod är småpengar om man jämför med vad de andra ungdomsförbunden får. Om ska uppge sina inkomster lägger man ju inte ihop allt man tjänat ihop under hela livet. Det blir ohederligt och tendentiöst. I ett uppföljningsprogram så höjer Kaliber dessutom summan till två miljoner.

- Ett citat som läses upp från en krönika i Rebell om Nordkorea, skriven av Ylva Albertsson, där hon ironiserar över personkulten rycks ur sitt sammanhang och blir en konstig hyllning. Men Kaliber är kanske som ett barn inte förstår ironi.

- Kaliber rullar ett nyhetsinslag om en Hamas-attack på en buss i Haifa och sedan klipper de in ett stycke ur en politisk rapport till RKU:s centralstyrelse i en annan fråga. Det finns ingen koppling mellan de två. Meningen som citeras är slutet på en fyra sidor lång rapport och lyder »Vi bevittnar alltså å ena sidan fortsatt heroisk kamp, fortsatta martyroperationer, å andra sidan fortsatt sionistisk terror». Citatet har ingenting med attacken i Haifa att göra och uttrycket heroiskt syftar varken på martyroperationerna eller för den delen på den sionistiska terrorn. Den delen av intervjun där Pär Johansson säger att vi ser självmordsbomber mot civila som moraliskt förkastliga, precis om Israels statsterrorism, – men att det inte är vår sak att döma palestiniernas kampmetoder – klipps bort.

- Programmet för fram tesen att »RKU förnekar terrorn under Stalin». Det är lögn. Programmet bygger sitt påstående på att vi 1998 sålde en broschyr vid namn »Sanningen som kom bort». Broschyren är skriven av en enskild medlem i vårt moderparti KPML(r) som ett historiskt inlägg, och det representerar inte en officiell ståndpunkt från RKU. Brochyren kritiserar främst kommunismens svarta bok och förnekar inte massavrättningar. RKU förnekar inte massavrättningar i Sovjetunionen. Det sovjetiska trettiotalet var ett våldsamt samhälle med oerhörda klassmotsättningar och ett annalkande världskrig. Men vi är ett ungdomsförbund som bildades 1994 och inget historiskt sällskap. Det RKU »tycker» finns i vår politiska plattform. Men det som stod där var tydligen inte intressant för Kaliber. Mycket roligare journalistik blir det om man hittar på saker..

- Som svar på att RKU anmälde Kaliber till granskningsnämnden lade de upp hela intervjun med Pär Johansson. Redaktionens sista fråga som inte sändes i programmet kom då fram i ljuset. Kaliber frågar om RKU ändå inte tror att det är judarna som har makten i världen. (Vart vill man komma med en sådan sjuk och tendentiös fråga?)

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion