Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Världsungdomsfestivalen - en politisk reseskildring

De politiska förutsättningarna var klara: 90-talet bevisade än en gång att imperialism är krig, till exempel i Irak. Och Jugoslavien. Göran P håller på att hetsa in ungdomar i en EU-armé, som är en del i stärkandet av EU i konkurrensen med den japanska och amerikanska imperialismen. Utsugningen av den tredje världen har skjutit i höjden till nivåer vars siffror närmast går bortom ens förstånd. Det kalla krigets slut har inte minskat vikten av att ungdomar träffas och stärker solidariteten mellan världens länder och folk.

Med dessa vetskaper väl nedpackade, tillsammans med fotofilmer, sololja, visitkort, politiskt material, samt med den politiska erfarenhet den anti-imperialistiska demonstrationen i Göteborg 14 juni gav, begav sig RKU:s brigad till Algeriets huvudstad Alger och den 15:e upplagan av Världsungdomsfestivalen, världens största anti-imperialistiska ungdomsplattform. Förväntningarna var många, även om vi kommit fram till att troligtvis inget skulle bli som vi trott.

– Welcome to Algiers.
Bemötandet i Alger var omväxlande generande, kaotiskt, störande, glädjande. Det kunde vara procession på nationalarenan där 80 000 människor jublar åt oss där vi går med våra banderoller på löparbanorna, men också hårda restriktioner kring vår rörlighet i staden.
– Varför är ni just här, mötet är ju där borta? Gå ingenstans själva, dit kan ni gå, dit inte.

På plats uppfattades dessa saker negativt, men man måste se sammanhangen. Kort efter festivalen, och delvis under den, har Algeriets fruktansvärda våldsspiral än en gång vänt uppåt, med frekventa rapporter om massakrer även i Algers direkta närhet. Sedan vi kommit hem från festivalen har hundratals civila dött i sådana.

Kanske ska vi vara tacksamma att arrangörernas ständigt var så måna om var vi befann oss, att vi alltid skulle ha guider med oss. Tarek, som tillsammans med Nowell var den svenska delegationens guider, pratade gärna politik med oss, men helst bakom stängda dörrar.

– Det här landet har gått igenom mycket, sa Tarek en kväll på studentkorridoren där vi bodde, befrielsen från fransmännen, försöket att bygga något nytt, 90-talets inbördeskrig. Vi försöker verkligen nu, vi vill så gärna ha en fredlig utveckling. Tyvärr finns det mycket orättvisor och våldet har inte upphört.

Världsungdomsfestivalen måste vara en av få globala plattformar där de länder imperialismen suger ut innehar särskild auktoritet.

Under de knappa två veckorna påminde imperialismens grymhet flera gånger om festivalens politiska vikt. Samtidigt som vi nåddes av rapporter om att Storbritannien och USA åter bombat ihjäl civila i Irak, vilket man konstant gjort ända sedan Gulfkriget 1991, kunde vi träffa ungdomar från Irak och diskutera med dem.
– Diskussionerna om imperialismens struktur i Europa har tvingat oss att forma en rakare linje gällande den politiska situationen i Europa och världen, sa Joti Brar från brittiska Soclialist Labour Party Youth, vars delegation var mycket skakad av nyheten om fortsatta bombningar av Irak.
– Till exempel måste den allmänna anti-globaliseringsrörelsen få ett klar anti-militaristiskt fokus. Makthavarna i vårt land har bombat Irak under festivalens gång. Vi kan inte be imperialismen om fred, vi måste se den som orsaken till krigen och därmed göra allt i vår makt för att krossa den.

Irak var inget enskilt fall. Samtidigt som Israels terror mot palestinierna fortgick kunde vi visa vår solidaritet med den närvarande palestinska ungdomen. Listan blir lång: Colombia, Kuba, Väst-Sahara, Turkiet, Korea, Vietnam och så vidare. Allt som allt deltog ungdomar från närmare 200 länder. Alla för att stärka kampen mot imperialismen, för fred mellan folken. Det är en närmast hisnande tanke.

Känslorna när vi lämnade Alger var många och motsägelsefulla. När spontan glädje, ilska och andra starka känslor lagt sig är det dock enkelt att sammanfatta festivalens politiska betydelse. Vi, svenska anti-imperialister, fick konkreta bevis på att vi inte står ensamma i kampen mot imperialismen.

Att denna kamp förs över hela världen, och framför allt att den kan föras till seger! Vi var 10 000 ungdomar som med detta i vetskapen kunde åka hem till våra respektive kontinenter och länder. En rysk kamrat sa det mycket när han försökte överrösta den massiva ljudnivån på Universitetsområdet:

– Det blir så uppenbart att vi inte är ensamma i vår kamp mot imperialism och för socialism när vi träffar kamrater från 170 länder.

Under hösten, efter terrorattackerna i New York och Washington, har imperialismen återigen börjat skramla vapen. Påpassligt, eftersom kapitalismen befinner sig på randen till en global depression.

Vi som var på Världsungdomsfestivalen, och alla de kamrater vi kommer kunna föra vidare budskapen till, står förberedda. I kamp för fred mellan folken, mot imperialismen.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion