Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Ett besök i revolutionens Nepal

I lördags kom den första gruppen RKU:are hem igen från brigadresan till den revolutionära rörelsens Nepal. Igår anlände resterande fem kamrater till Sverige. Med anledning av detta publicerar vi nedan en kortare intevju med Axel Lyckberg och Agnes Johansson, båda från RKU:s centralstyrelse. Under nästan tre veckors tid har gruppen besökt Nepal och den revolutionära rörelsen under ledning av Nepals kommunistiska parti (maoisterna).

RKU:are med sjukhuspersonal i Gornetti Public Model Hospital
RKU:are med sjukhuspersonal från
Gornetti Public Model Hospital

Kan ni berätta lite om programmet för resan?
- Huvuddelen bestod av att vi reste till maoisternas basområde i Rolpadistriktet. Där var slutmålet att besöka ett sjukhus som maoisterna driver. Det ligger en dags vandring från närmaste färdbara väg. På väg dit stannade vi i jordbrukarbyar, vid lokala skolor. Det har varit en väldigt omfattande mötesverksamhet, säger Agnes Johansson.

Hur har ni blivit mottagna?
- Det har varit ett enormt bra mottagande. Man ska veta att samtidigt som vi var i landet hade partiets centralkommitté möte i Kathmandu. Det var över 100 personer från ledningen som samlades till ett minst fem dagar långt möte. Trots denna speciella situation har de lyckats skapa ett gediget program för oss. Allt har löpt väldigt smidigt; transporter, boende, säger Axel Lyckberg.

Den röda fanan vajar
Den röda fanan vajar

Har ni fått kontakter med det kommunistiska ungdomsförbundet?
- Absolut, säger Axel Lyckberg och fortsätter: Vi hade exempelvis ett mycket intressant möte med redaktionen för deras tidning. Den var upplagd inte helt olikt RKU:s Rebell, med ett ungdomligt perspektiv och med en klar klasskaraktär.

Han berättar också att gruppen haft diskussioner med ordföranden för detta förbund, vars medlemsantal kan räknas i hundratusental. I basområdena i Rolpa träffade de också på YCL-medlemmar.

På vilket sätt är det positivt för RKU att genomföra en brigadresa som denna?
- För det första växer de kamrater som åker med, både som människor och kommunister, säger Agnes Johansson och ser stolt ut.
- Det är lite samma känsla som att delta på en kongress. Som individ får man en känsla av att tillhöra något större och det är oerhört stimulerande för kampandan.

Agnes menar också att flertalet stärkts i sin organisatoriska förmåga. RKU:arna har fått möjlighet att leda möten och med på resan har funnits kamrater från norska Röd Ungdom. Tillsammans har de haft utvecklande politiska diskussioner.
- För förbundet i stort ger brigadresorna också en möjlighet till aktivitet. I höst har vi tillfällen att hålla offentliga möten om utvecklingen i Nepal och vi kommer att skriva i Rebell om våra erfarenheter, avslutar Agnes Johansson.

Agnes och Axel
Agnes och Axel

Vilket stöd kan RKU ge till den revolutionära processen i Nepal egentligen?
- Jag tror att man ska inleda med att konstatera att maoisterna har de objektiva förutsättningarna för att lyckas i revolutionen. Vad vi kan göra är, för det första, att sprida budskapet om deras kamp här hemma i Sverige. Dessutom kan vi använda deras framgångar för att göra vårt eget förbund starkare, säger Axel Lyckberg.

Han menar att även om situationen i Nepal skiljer sig från den svenska, finns det ändå mycket för oss svenska ungkommunister att studera och analysera. RKU och Rebell återkommer i ämnet lovar Axel Lyckberg.

Tor Härnqvist

Elektrifiering under uppbyggnad
Elektrifiering under uppbyggnad
Kamp mot korruption
Kamp mot korruption
Vandring på höjd
Vandring på höjd
Folkets befrielsearmé
Folkets befrielsearmé

Med på resan fanns kamrater från norska Rød Ungdom och solidaritetsorganisationen Helselag till Nepal, som genomfört flera projekt tillsammans med maoisterna. Bland annat har de finansierat byggandet av ett mikrovattenverk som ger el till sjukhuset i Gornetti. Sjukhuspersonalen har fått utbildning av en norska läkare och sjuksköterska som besökt Rolpa vid två tillfällen.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion