Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Rebell 2012-3: Det handlar om klass

Framsida

Det handlar om klass

Många, både politiker och journalister, hävdar idag att klass är något förlegat, något som gått ur tiden och något man inte bör tala om. Men det är klart; på vilket sätt skulle det gynna borgare att tala om klass, speciellt under tider då överklassen blir allt rikare och arbetarna allt fattigare? Inte över huvud taget; borgerliga media har inget att vinna på att tala om klass. Därför finns ungdomstidningen Rebell, och detta nummer har just klass som genomgående tema.
I detta nummer kan du träffa några av de unga arbetare som bygger upp Sverige – städerskan, lokföraren, gruvarbetaren och restaurangbiträdet. Du kan också se andra sidan av myntet – vilka är det som tjänar pengar på deras arbete?

I numret analyserar vi också klassamhället ur ett ekonomiskt, politiskt och historiskt perspektiv och vi ställer socialismen som alternativ. Allt detta och mycket mer i Rebell #3-2011.

Ta en prenumeration för 100 kr!

Valda artiklar


s6-7 – läs som pdf! (199 kb)

Vi som bygger landet – Städerskan
Det är ett hårt jobb att göra lokalerna trivsamma att vara i. Trots det får städare sällan den respekt de förtjänar. Därför måste även städaryrkets låga status fräschas upp. Rebell har pratat med Lalita Gustavsson om yrkesstolthet, stress och gemenskap på jobbet.

Det ska vara skillnad på folk och folk
Städerskor som Lalita Gustafsson i reportaget bredvid är bland de som bär upp verksamheten i våra kommuner. Men verksamheten utformas inte från deras verklighet, behov eller krav. Istället lägger politiker pengarna på skrytbyggen samtidigt som den viktigaste verksamheten skärs ned eller privatiseras. Så också i Jönköpings kommun.


s 12-13 – läs som pdf! (289 kb)

Finns det någon arbetarklass i Sverige?
De senaste decennierna har arbetarklassen varit helt marginaliserad på den politiska arenan. Bland både höger- och vänsterintellektuella har det talats om att det nya samhället avindustraliserats och arbetarklassen har splittrats. Stämmer detta och hur ser det svenska klassamhället ut idag?


s 30-31 – läs som pdf! (615 kb)

Kultur och idrott i förening
Vad som började som en säkerhetsåtgärd mot nazister ett kompisgäng emellan växte sig sedan större och resulterade i kultur- och idrottsföreningen Spartacus i Karlstad. Rebell har träffat Micke Larsson som har varit med från starten.

Dessutom...

Ledare: Väst bär skulden för våldet i Syrien
Under mer än ett års tid har Syrien varit drabbat av våld och oroligheter. Denna situation måste få ett slut, men motmedlet måste vara dialog och diskussion och inte mer våld eller utländsk intervention.

Klassamhällets uppkomst och framtida fall
Varifrån kommer klassamhället och kommer det vara för evigt? Rebell ger en kommunistisk historielektion.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion