Stöd Syriens kamp för självständighet!

Uttalande antaget av RKU:s elfte kongress, 9-12 maj 2013, i Göteborg.

Under den senaste veckan har Israel bombat Syrien och syriska mål upprepade gånger. Detta utan någon särskild reaktion från omvärlden.

Hyckleriet är totalt. Man kan fråga sig vad som hade varit reaktionen om Syrien hade bombat israeliska mål, eller för den delen om Nordkorea hade bombat amerikanska baser i Sydkorea.

Vi ser med skräck hur imperialismens krigsplaner görs upp. Israels president Shimon Peres uppmanade redan i mars, inför EU-parlamentet, sina allierade att attackera Syrien och under hela Syrienkonflikten har Israel underblåst de så kallade rebellerna.

Nu, mer än någonsin, är det viktigt att vi står upp mot krig och imperialism. Tyvärr ser vi hur antikrigsrörelsen idag är svag och hur delar av vänstern blivit bombvänster.

Vi uppmanar därför alla sanna fredsvänner och antiimperialister inom vänstern att stå upp för arbetarrörelsens traditioner av fred och motstånd mot imperialismens krig.

Vi riktar oss också till det syriska folket och de med syrisk bakgrund i Sverige, oavsett er inställning till ert lands statsledning. Vi solidariserar oss med er mot krig, sekterism och imperialism! Kampen för ett fritt och demokratiskt Syrien kan aldrig föras tillsammans med imperialisterna!

Vi står enade med den kommunistiska rörelsen i Syrien, som alltid har kämpat för demokratiska rättigheter och mot diktatur och nyliberalism, men som tagit en rak och tydlig ställning mot imperialismen. Ett folks befrielse måste vara dess eget verk.

Tillsammans måste vi bygga en antikrigsrörelse mot imperialismens krig, inblandning och splittringsförsök, för fred och rättvisa!