Länge leve Venezuela!

Uttalande antaget av RKU:s fjortonde kongress, 30 maj - 1 juni 2019, i Göteborg

Under våren 2019 har situationen i Venezuela blivit allt mer orolig. Landet som lider av en svår ekonomisk kris har drabbats av ekonomiska sanktioner från USA som slår hårt mot vanligt folk. Nicolas Maduro valdes i maj 2018 till president, där internationella valobservatörer deltog som ansåg valet vara legitimt. Trots detta utnämnde Juan Guaido sig själv till interimspresident i januari, i strid med landets konstitution.

Han fick snabbt stöd av Donald Trump, Brasiliens president Bolsonaro och den så kallade Limagruppen, bestående av Latinamerikas reaktionära regeringar. Även flera regeringar i Europa gav sitt stöd till den självutnämnda presidenten, bland annat Sveriges regering med Margot Wallström i spetsen. Till och med Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt uttalade att Nicolas Maduro borde avgå trots att han är landets legitima statschef.

Det är klart att kuppen är konstruerad av USA och Trump som har som avsikt att krossa den bolivarianska revolutionen i Venezuela. En rörelse som initierades av Hugo Chavez för att bygga ett socialistiskt Venezuela och för att befria Latinamerika från att vara USA:s bakgård. Genom att bygga ett självständigt ekonomiskt samarbete för Latinamerika och satsa på stora välfärdsprojekt där man byggt över två miljoner nya bostäder, utbildat bort analfabetism och bekämpat den extrema fattigdomen så har man tillkämpat sig stora förbättringar för det venezuelanska folket.

Det är dessa framsteg som högeroppositionen kämpar för att rasera genom att ta makten med alla stående medel. Precis som Hugo Chavez har Nicolas Maduro utsatts för statskuppförsök och mordförsök av högern. Den 30 april försökte Juan Guaido med en handfull dissidenter ur armén att ta makten genom en statskupp, vilket har varit hans uttalade mål sen han utnämnt sig till interimspresident. Juan Guaido har tydligt sagt att han vill släppa fram en USA-ledd intervention för att ta makten med våld. Detta försök har misslyckats då han saknar tillräckligt stöd bland befolkningen och militären. Högern har genomfört stora protester för att avsätta Maduro vilket fått stort medialt fokus i Sverige.

Parallellt med oppositionens demonstrationer har tusentals venezuelaner samlats för att visa stöd för sin folkvalda president och den bolivarianska revolutionen. Det venezuelanska folket har visat att man är beredda att försvara sig mot en eventuell invasion och inte kommer låta sig kuvas. Detta har gjort att högerregeringarna i Brasilien och Colombia inte är villiga att gå in militärt i Venezuela, Trumps mål att krossa Maduro har alltså inte förverkligats.

RKU står konsekvent bakom det venezuelanska folkets kamp mot USA-imperialismen och för socialismen. Inte bara i stunder av framgång utan i synnerhet i de mörkaste stunder måste vi visa att vi står upp för den internationella solidariteten. RKU kräver att Sverige fördömer försöket till statskupp i Venezuela och att regeringen erkänner Nicolas Maduro som Venezuelas legitima president och drar tillbaka stödet för Juan Guaido. De ekonomiska sanktionerna måste hävas och Sveriges regering måste fördöma USA:s och Trumps hot om militär intervention!

Länge leve den bolivarianska revolutionen!
Länge leve Venezuela!