Krigsavtalet mellan Sverige och USA

Idag har svenska regeringen fattat ett beslut om att gå vidare med ett långtgående försvarsavtal med terrorstaten USA, ett så kallat defence cooperation agreement (DCA). Avtalet innebär att amerikanska trupper ska kunna stationeras på svenska militäranläggningar. Dessutom kommer amerikanskt krigsmateriell förvaras på svensk mark för dessa trupper.

2023-11-30
Kommentar

Bland detta materiell skulle kärnvapen kunna förekomma, något som aldrig skulle komma allmänheten tillkänna. En fundamental del av USA:s kärnvapenstrategi är att placeringen av dessa inte avslöjas. Svenska regeringen har klart och tydligt ställt sig bakom Nato:s och USA:s kärnvapensamarbete. Det grundar sig på principen "first strike"; en offensiv användning av dessa för mänskligheten förödande vapen.

Detta visar på två saker: för det första att den svenska regeringens krypande för USA-imperialismen inte vet några gränser. För det andra så påvisar det att all hets om att vi måste gå med i Nato för vår säkerhets skull har varit helt falskt. Tvärtom så ökar vårt samröre med terroralliansen vår otrygghet på den internationella arenan: nu om någonsin gör vi oss till en måltavla, inte minst med eventuella kärnvapen på svensk mark.

Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg sade nyligen att vi lever i "den farligaste världen på årtionden". Det är sant. Krigshets och ökade motsättningar till följd av västimperialismens aggressivitet har onekligen gjort världen farligare. Denna utveckling kommer bara förvärras i takt med Natos expansion – och de svenska kapitalisterna är beredda att offra våra liv och säkerhet för en större bit av kakan.

Arbetsutskottet

RKU:s centralstyrelse