RKU:s tolfte kongress mycket positiv

I lördags, den 16 maj, avslutade Revolutionär Kommunistisk Ungdom sin tolfte kongress som hölls i Göteborg under Kristihimmelsfärdshelgen.

2015-05-19
Nyhet

Med ett deltagarantal på nästan 100 personer, inklusive inbjudna gäster från både Sverige, Danmark och Storbritannien, var kongressen större än sin föregångare för två år sedan. Den präglades också av ett stort antal förstagångsdeltagare, ett glädjande tecken på att RKU fortsätter att föryngra och förnya sig, något som är en nödvändig förutsättning för hela organisationen.

Kongressen inleddes på torsdagen med könsseparatistiska träffar. De här träffarna är ett relativt nytt grepp för RKU men under de två år som de har genomförts, på kongresser och konferenser, så går det redan att se att de har fyllt en funktion. Även under själva kongressen veks mycket tid åt diskussionen om härskartekniker, och i en av de tre antagna resolutionerna - med rubriken "Kvinnokamp - klasskamp" - behandlas jämställdhetsfrågan. Den interna jämställdheten är en viktig del i processen att bygga RKU starkare och stabilare och därför är det väldigt roligt att det är en fråga som engagerar många medlemmar.

Kongressen gästades av Kommunistiska Partiet, Kultur- och idrottsföreningen Spartacus, Proletären FF och Svensk-Kubanska Föreningen, som alla framförde hälsningar. De internationella gäster, Kommunistisk Parti från Danmark och Red Youth från Storbritannien, berättade om det politiska läget i sina respektive länder. Dessutom lästes hälsningar upp från ett flertal andra ungkommunistiska förbund, som till exempel grekiska KNE, kubanska UJC, italienska FGC och spanska CJC. Internationellt utbyte är en viktig faktor i RKU:s arbete, så som det alltid har varit för den kommunistiska rörelsen, och även en kortare hälsning bidrar till att stärka banden mellan förbund i olika länder. Det internationella utskottet hade också flera möten tillsammans med de internationella gästerna där det fortsatta samarbetet planerades.

Det internationella temat gick igen i lördagens utåtriktade aktivitet, som var ett torgmöte arrangerat av RKU tillsammans med Ship to Gaza. Utrustade med fanor och Palestinaflaggor trotsade ett 70-tal ungkommunister regnet på Järntorget för att belysa situationen i Gaza och övriga Palestina. Representanter från båda organisationerna höll apelltal och som avslutning överlämnade RKU en gåva på 5000 kronor till Ship to Gaza. Hela deras verksamhet bygger ju, precis som RKU:s, på ideella bidrag från medlemmar och sympatisörer och även om det också blir en symbolisk handling så spelar alla summor stor roll.

Som en av de sista punkterna på kongressens dagordning valdes en ny centralstyrelse. Med kloka representanter från alla distrikt och med en något bättre könsfördelning än föregående kongressperiod, så känns det som att det finns fina förutsättningar för att hjälpas åt och fortsätta bygga ut och stärka RKU.

Moa Hamark

RKU:s centralstyrelse