Ta kamp mot patriarkala strukturer – demonstrera med kommunisterna på 8 mars

På tisdag är det internationella kvinnodagen. För oss i RKU har det alltid varit en självklarhet att kämpa för arbetskvinnans rättigheter vilket naturligtvis gör detta till en av våra viktigaste dagar på året. Kort om internationella kvinnodagens historia kan sägas att den instiftades för drygt hundra år sen på initiativ av kommunisten Clara Zetkin som en kampdag för arbetarkvinnors rättigheter. Idén anammades av Lenin efter ryska revolutionen där den befästes och blev allmän helgdag.

2016-03-03
Nyhet

Givetvis har väldigt mycket förändrats sedan Zetkins dagar. Då var en av de viktigaste frågorna rösträtt för kvinnor, något som idag är en rättighet vi ser som självklar men som faktiskt krävt decennier av kamp. Även om frågorna förändrats är själva kärnan i förtrycket det samma, den patriarkala ordning som värdesätter och behandlar människor olika beroende på deras kön. Denna patriarkala ordning är symbiotisk med den kapitalistiska där de tillsammans gör kvinnors kroppar till handelsvaror inom pornografi och prostitution och använder det faktum att kvinnors arbete värderas lägre till att pressa ner lönerna, främst inom kvinnodominerade yrken. Resultatet blir ett systematiskt förtryck av kvinnor i allmänhet och arbetarkvinnor i synnerhet som i sin råaste form manifesterar sig i våldtäkter, regelbundet psykiskt och fysiskt våld samt hot, trakasserier och förföljelse av alla kvinnor som inte rättar sig i ledet. En mindre brutal men väldigt vanlig sida av förtrycket är den som gör att kvinnor förväntas ta ett betydligt större del av hushållsarbetet.

8 mars har förlorat mycket av sitt politiska innehåll de senaste åren. Det är många som idag “firar” dagen genom att säga grattis till kvinnor de möter under dagen, eller som vissa Socialdemokrater gör: delar ut rosor till kvinnor.

Till skillnad från dessa innehållslösa handlingar på internationella kvinnodagen uppmanar vi i RKU till fortsatt kamp. Trots de borgerligas försök att lura i oss motsatsen är det just genom klasskampen och kvinnokampen vi skaffat oss de rättigheter som vi allt för ofta tar för givna. Tillsammans är förändring möjlig så slut upp med RKU den 8:e mars för en framtid utan kapitalismen och patriarkalt förtryck.

Kvinno- och jämställdhetsutskottet

RKU:s centralstyrelse