För en enad vänster – mot EU

Det var en god nyhet att vakna till på midsommaraftons morgon, det brittiska folket hade sagt sitt och röstat för ett utträde ur högerunionen EU. I och med resultatet hade man inte gått på den skrämselpropaganda som basunerats ut sedan folkomröstningen utlystes, och man har nu banat väg för andra EU-länder att organisera sitt EU-motstånd.

2016-06-27
Nyhet

Tyvärr har många till vänster tagit till sig etablissemangets propaganda om vilka förskräckligheter som kommer att följa ett utträde ur unionen. På vissa verkar det nu som att apokalypsen står för dörren, och att omröstningen i Storbritannien stått mellan ett fortsatt EU-medlemskap och att fascisterna i landet tar makten.

Plötsligt verkar det som en röst för att stanna i EU skulle vara en röst mot rasism och främlingsfientlighet samt för solidaritet och öppnare gränser, vilket verkligen inte stämmer. Faktum är att EU sedan länge ägnat sig åt att bygga murar och bevaka sina gränser, hanterandet av den senaste tidens flyktingkris visar på en allt annat än solidarisk och medmänsklig union. Snarare har den högerpolitik EU fört gött de rasistiska rörelser som idag växer i Europa.

Det är svårt att inte förundrats över den svängning som vänstern tagit i EU-frågan, för tjugotvå år sedan då vi röstade om medlemskap i EU var både Vänsterpartiet och Miljöpartiet emot. Mycket har hänt sedan dess. Nu när ett land på allvar röstat för att lämna EU bestämde sig Vänsterpartiet redan innan för att lämna-sidan haft fel representanter som drivit frågan och att man därför inte kunde stödja ett Brexit. Man är så rädd att klumpas ihop med främlingsfientliga organisationer att man har övergett något så grundläggande som motståndet mot kapitalets union. Genom detta ställer man sig på kapitalet sida, och sviker arbetarklassen.

Vi kommunister välkomnar med stor glädje britternas beslut om att lämna EU, och vi ser gärna att fler länder går till folkomröstning gällande EU-medlemskapet. Det är viktigt att vi tydligt tar ställning i frågan, och inte låter oss påverkas av vilka andra som också vill lämna unionen.

I Storbritannien har Brexit-sidan till stor del drivits av nationalistiska och främlingsfientliga krafter, men trots detta är valresultatet en stor framgång för landets arbetarklass. Det är nu hög tid för oss från vänster att samla det utbredda EU-motstånd som finns även i Sverige och föra fram vår kritik av unionen. EU är ett imperialistiskt projekt skapat av kapitalister för att pressa tillbaka arbetarklassen. EU-medlemskapet innebär lagstadgad högerpolitik och en mycket bristande demokrati.

Det är en intressant tid vi står inför, förhoppningsvis blir det brittiska utträdet ur EU början på en islossning som leder till imperiets fall.

Nadja Lundberg

Förbundssekreterare RKU