Lyckad trettonde kongress för RKU!

Under Kristi himmelsfärdshelgen samlades RKU för sin trettonde kongress på Marx-Engelshuset i Göteborg. I tre dagar fördes politiska diskussioner, antogs uttalanden och resolutioner samt fattades viktiga beslut om förbundets arbete de kommande två åren.

2017-06-07
Nyhet

Kongressen inleddes på torsdagen den 25 maj med att förbundets avgående ordförande Simon Renner höll ett inledningsanförande, där han lyfte nödvändigheten av att kampen fortsätter för att förbättra levnadsvillkoren för landets unga.

En av de längre diskussionerna under kongresshelgen handlade om förbundets tidning Rebells framtid, vilket landade i att RKU kommer att fortsätta att ge ut papperstidningen Rebell under kommande kongressperiod.
Trots att tidningen har sina problem är förbundet enat i vikten av att säkra den fortsatta textproduktionen och efter en lång diskussion enades delegaterna om att papperstidningen kommer att finnas kvar och fortfarande fyller en roll för förbundet.

Under torsdagskvällen hölls ett mycket uppskattat föredrag av Kommunistiska Partiets tidigare ordförande Anders Carlsson, som berättade för kongressdeltagarna om revolutionsåret 1917 men tog även fasta på kongressens tema: Vi för kampen för socialismen här och nu.

Under fredagskvällen samlades alla kongressdeltagare ute på Proletären FF:s klubbstuga för gemensamma aktiviteter i form av fotboll, pingis och olika sällskapsspel i den fina sommarkvällen. Det som varit genomgående under hela helgen har varit den mycket goda och kamratliga stämningen och vi tror att alla lämnade kongressen stärkta och peppade inför kommande kongressperiod. Vilket vi hoppas är något som kommer att sprida sig även till de kamrater som inte hade möjlighet att delta under helgen.

Kongressen gästades av Kommunistiska Partiet, Proletären FF, Svensk-Kubanska Föreningen, Ship to Gaza, Nej till EU, Nej till Nato och Svensk-Koreanska Föreningen samt tidningen Proletären vilka alla framförde hälsningar till kongressen från respektive organisation. Internationella gäster bjöds in att skicka en skriftlig hälsning till kongressen och de förbund som skickade var; Kommunistiskt Parti från Danmark, Röd Ungdom från Norge, RKSMB från Ryssland, CJC från Spanien, FGC från Italien, TKG från Turkiet och SCYU-KBY i Syrien.

På lördagen avslutades kongressen med valet av en ny centralstyrelse och en manifestation till stöd för de strejkande hamnarbetarna. Den nya centralstyrelsen innebär en föryngring av förbundets ledning och i den finns alla fyra distrikt representerade. Efter den lyckade manifestationen hölls en kongressfest för deltagarna på Marx Engels-huset där Matilda Magnusson och Aske och Love Svedmark spelade.

Nadja Lundberg och Arvid Gustafsson