Uttalande från Revolutionära Kommunistiska Ungdomsunionens – RKSM(b):s – centralkommitté

REVKOMSOL är mot den imperialistiska uppdelningen av Ukraina

Denna text är en översättning av ett officiellt uttalande från RKSM(b):s - Revolutionära Kommunistiska Ungdomsunionens - centralkommitté i Ryssland.

2022-03-03
Nyhet

RKSM(b) anser att ”de ryska väpnade styrkornas specialinsats i Ukraina” inte är en gest av
välvilja från den ryska regeringen, som plötsligt påmindes om det fruktansvärda lidande som
medborgarna i republikerna Donetsk och Luhansk tvingats uthärda under åtta år av konflikt,
utan en åminnelse av den imperialistiska omfördelningen på folkrepublikernas och Ukrainas
territorium initierad av den ryska federationen.

De aktuella händelserna, som går emot arbetarklassens grundläggande intressen i de två
brödranationerna Ryssland och Ukraina, är en direkt följd av förkastandet av den
socialistiska vägen och upplösningen av Sovjetunionen. Ett av de främsta resultaten av
omvandlingen från det socialistiska statsskicket är den hämningslösa nationalismen och
nazismen, som lett till en eldig sammandrabbning mellan brödrafolk för storkapitalets
intressen. I denna konfrontation dör unga människor – det militaristiska maskineriets främsta
stöd. Återinförandet av kapitalismen ledde till en ny epok av människoutsugning och blev
orsaken till att imperialistiska krig förts på det forna Sovjetunionens territorium.

Den kokande konflikten i Donbass, som initierades 2014, har under hela denna tid hållits vid
liv av ryska, ukrainska och andra borgerliga regeringar med stöd av båda länders storkapital.
Konfrontationen mellan folken planterades på konstgjord väg med aktivt stöd av Nato- och
EU-länderna. För att lösa den långvarigt glödande konflikten på Donetsk- och
Luganskrepublikernas territorium kunde inte imperialismen finna någon annan utväg än en
militär sådan – detta är kärnan i det kapitalistiska systemet. De imperialistiska makterna
rättfärdigar sina begär av att lägga nya marknader och ny arbetskraft under sig, eller skydda
de gamla, genom att å ena sidan ”bekämpa fascism” och ”denazifiera” och å andra sidan
”komma till undsättning för demokratin” och ägna sig åt ”självförsvar”.
RKSM(b) fördömer fullständigt och konsekvent fascistisk och nazistisk verksamhet i alla
dess olika former, så även den som äger rum på Ukrainas territorium. Vi framhåller dock att
den ryska sidans antifascistiska retorik är alltigenom hycklande och falsk. Det döljer sig i
själva verket helt andra intressen bakom den – det ryska monopolkapitalets klassintressen.
De ryska myndigheter, som påstår sig kämpa mot fascismen utomlands, har länge gött
fascismen på hemmaplan. De avkommunaliserar, skriver om historien, sår religiöst
vetenskapstvivel, står upp för fascistiska apologeter som filosofen Ivan Iljin, fråntar
arbetarklassen dess grundläggande fackliga, sociala och politiska rättigheter och trappar
upp repressionerna mot oliktänkande.
Vi fortsätter att fördöma Ukrainas egna ”specialinsats” för ”pacificering” av folket i Donbass,
som pågått i åtta år, samt den nynazistiska politiken som förts av statliga myndigheter i
Ukraina. Samtidigt uppmanar RKSM(b) kommunisterna att se på fascismen som, i essens,
en produkt av det kapitalistiska systemet, en som blir verklig i situationer där
monopolkapitalet i ”demokratiska” stater försöker skydda det de roffat åt sig.

RKSM(b) uppmanar alla anhängare och sympatisörer att aktivt och envist ange orsaken,
samt förklara klasskaraktären bakom den militära och sociala krisen, för folken som är
inblandade i denna imperialistiska konflikt, samt peka ut de som är skyldiga till denna åtta år
långa blodiga strid.
I denna svåra och hemska tid uppmanar vi alla unga kommunister att förena sig för att
skydda arbetarklassens grundläggande intressen i våra länder och vara sanningssägare och
megafoner som påpekar den sanna essensen bakom fientligheterna i Donbass.

Nej till imperialistiskt krig! Stärk klasskampen för socialismen!
Inget krig förutom klasskrig!

RKSM(b):s centralkommitté 27 februari 2022