Fördöm Islamiska Statens terror

Uttalande från RKU:s centralstyrelse med anledning av Islamiska Statens terror mot civilbefolkningen i Kobane.

Islamiska Staten fortsätter sitt terrortåg genom Syrien. Med massavrättningar, halshuggningar och andra former av bestialiska förbrytelser i dess spår. Idag står den Syrisk-Kurdiska staden Kobane, eller Ayn al-arab som staden heter på arabiska, under attack. Hundratusentals har redan drivits på flykt ifrån området för att komma undan den terror som IS för med sig.

2014-10-14
Uttalande

Idag fördömer världssamfundet IS:s brutalitet, men de har glömt bort sitt egna ansvar för den situation vi nu befinner sig i. Det var inte länge sedan terroristerna som idag slåss för IS var allierade med USA och EU, och det var inte länge sedan som imperialismen försåg samma terrorister med vapen, pengar och militärutrustning, samtidigt som utrikesminister Carl Bildt kallade dem för frihetskämpar.

Skenhelighet och hyckleri är orden när samma länder som försett dessa terrorister med vapen därefter ska bomba dem. Denna utrikespolitiska omsvängning gör det svårt för krigspropagandan att hänga med. När USA bombar staden Raqqa, ett utav IS:s starkaste fästen, så hyllar man det i media. Men när den syriska armén anföll samma stad bara några dagar tidigare talades det i media enbart om civila offer.

Imperialismens intressen i regionen är inte humanistiska, utan ekonomiska och geopolitiska. USA bryr sig inte om kurderna så länge det inte ligger i deras intresse, Kobane är inget undantag. Det är bara att se på hur lång tid det tagit för dem att agera i frågan. USA agerar endast utifrån sina egna intressen, och deras strategiska mål är inte att rädda Kobane undan IS, utan att fälla Assad-regimen i Syrien och säkra oljeproduktionen i norra Irak. Därför bombade de först i Irak och struntade i IS i Syrien. Låt gå för att försvaga Assad-regimen och dess militär, men rör fan inte våra oljefält, säger imperialisterna i kör.

Turkiets roll i IS:s framgång bör även nämnas. Inget annat land som är så lierat med USA-imperialismen som Turkiet har hjälpt IS så mycket. Turkiet är medlem i NATO men har trots det låtit IS-terrorister korsa sina gränser för att snabbare kunna förflytta sig och kunna komma undan Syriska armén och den kurdiska milisen.

IS:s offensiv mot Kobane och andra städer i norra Syrien har mötts med motstånd från den kurdiska milisen: Folkets Försvarsstyrkor (YPG). Men milisen är i numerärt underläge och har inte samma tillgång till vapen, utrustning och ammunition. Samtidigt som IS kunnat verka på båda sidor av gränsen så försöker Turkiet hindra frivilliga som vill ta sig till Kobane för att slåss mot IS. Idag råder undantagstillstånd i sex turkiska städer i gränstrakterna i ett försök att kontrollera protesterna mot den förda utrikespolitiken. Genom att anfalla städer i närheten av den turkiska gränsen har IS dessutom kunnat undvika det syriska flygvapnet eftersom turkiskt luftvärn tidigare har angripit syriska stridsflyg som kommit för nära gränsen.

IS-terroristerna låter man dörrarna stå öppna för, medan man tvärstänger den för de som vill kämpa för kurderna. De turkiska intresset av att försvaga den syriska armén och kurdernas självständighetssträvanden är viktigare än att stoppa IS.

Det nuvarande läget i Syrien och Irak visar återigen att imperialistisk intervention aldrig kan skapa fred och befrielse. Tvärtom så är IS ett monster skapat och underhållet utav USA-imperialismen och dess allierade.

RKU riktar all vår solidaritet till de kurdiska, syriska och irakiska folken som nu möter stora svårigheter. Vi stödjer deras kamp mot sina förtryckare, IS:s terror och USA-imperialismens falskhet!

RKU:s centralstyrelse

2014-10-14