Öppna Gaza – Palestinas hamn

RKU stödjer Ship to Gazas kampanj "Kvinnobåt till Gaza" 2016. Läs centralstyrelsens stöduttalande här nedan.

2016-05-16
Uttalande

Efter nio år av blockad och flera fullskaliga militära överfall är förödelsen i Gaza enorm och livet mycket hårt. Friheten, framtiden och själva hoppet är satta i blockad. Människor i Gaza måste få leva, resa, handla och exportera. RKU – Revolutionär Kommunistisk Ungdom – ställer sig bakom Ship to Gazas kampanj "kvinnobåt till Gaza" där två båtar seglar för att återupprätta internationell rätt och mänskliga rättigheter i Östra Medelhavet.

Kampen för ett fritt Palestina har sedan vårt förbunds bildande 1994 varit en central del i vår politik. Vi har kämpat för att stärka solidariteten med det palestinska folket samt för att avslöja Israel som den ockupationsmakt landet är, och allt sedan landets grundande 1948, varit. Detta kommer vi fortsätta med tills den dagen Palestina är fritt. Vi har vid alla Ship to Gazas tidigare försök till att bryta blockaden uttryckt vårt fulla stöd för aktionerna, något som vi också gör denna gång. Utöver det har vi även erbjudit praktisk hjälp samt samlat in pengar till organisationen. Som ett tecken på vår solidaritet med det palestinska folket skänker vi 5 000 kr till 2016-års seglats.

Genom vårt politiska och ekonomiska stöd till Ship to Gaza kräver vi i RKU att blockaden av Gaza hävs och att den svenska regeringen agerar för att det palestinska samhället inte längre ska hållas på knä av ockupation och blockad. Det svenska erkännandet av Palestina 2014 var bra, nu måste regeringen gå ännu längre!

RKU:s centralstyrelse

2016-05-16