Uttalande från RKU-Uppsala gällande ABF:s odemokratiska metoder

Uttalande antaget av RKU-Uppsala den 16:e oktober.

2017-10-16
Uttalande

Den 22/10 var det planerat att Revolutionär Kommunistisk Ungdom Uppsala skulle delta på Arbetarnas Bildningsförbunds feministiska festival ”Fem-festen” som ska arrangeras på Kulturpunkten i Gottsunda. RKU-Uppsala hade inte bara blivit inbjudna att delta utan även deltagit i evenemangets planering – detta med den ansvarige från ABF:s fulla godkännande. Efter en månads arbete med arrangemanget i planeringsgruppen blev vi plötsligt portade och vår inbjudan indragen. Vår organisation ströks från listan av arrangörer på evenemangets officiella evenemangssida. Detta utan någon förvarning eller diskussion från ABF:s sida.

ABF:s kontaktperson hävdade att RKU-U inte skulle få delta på grund av det framkommit kritik. Trots upprepade frågor framkom det inte vad kritiken gällde eller från vem denna kommit. I ett senare mejl menade ABF:s ledning att det var på grund av vårt ställningstagande för en, om nödvändigt, våldsam revolutionär förändring av samhället i vårt principprogram som hade lett till att vi blev oinbjudna. Detta menade de var oförenligt med ABF:s värdegrund och att vi då inte kunde delta.

Vårt principprogram har inte ändrats under de två månader vi varit i kontakt med ABF och inte heller under den månaden vi arbetade med planeringen. Inte heller ABF har ändrat på sina dokument. Hur kan det då framkomma att vårt deltagande är godkänt i september men otillåtet i oktober? Hur kan ABF:s egna personal vara oinformerad om vad ABF:s värdegrund innebär och hur kan ABF anse sig berättigade att avvisa oss mitt i pågående arbete, lite mer än en vecka i förväg?

ABF anser sig ”tro på den radikala folkbildningens kraft att utmana och vara en demokratisk förändringskraft.” Var finns den tilltron när man avvisar personer som helt utan ersättning erbjuder att just folkbilda? Och att tala om demokrati när man i sin egen organisation kör över sina egna anställda och helt på måfå kastar ut förbund trots tidigare samarbete och utan någon chans för dem att försvara sig och sina rättigheter.

Sedan ifrågasätter vi djupt ABFs tal att vi är våldsverkare och att detta gör oss olämpliga. Är det inte då olämpligt att ha med ungdomsförbund som stöttat imperialistiska krig, som SSU och UV, när de var för den Natoledda insatsen i Libyen? Det om något är ett ännu mer blodigt ställningstagande för våld och våldsanvändning som bör fördömas.

Vi är fullt medvetna att ABF har och ska ha rätten att bestämma över samarbeten – men deras rättfärdigande för deras agerande i det här fallet är helt under måttet. Det fanns all möjlighet att neka oss vid tidigare tillfälle. När vi först tog kontakt eller när vi gick på första planeringsmötet. Att göra det i detta skede är att aktivt sabotera och vi anser att det påvisar ABFs tal om folkbildning och demokrati som lögn.

Vi kräver en offentlig ursäkt från ABFs håll för deras agerande. Om de på något sätt vill behålla någon gnutta av förtroende bör detta inte vara för mycket att avkräva."

RKU-Uppsala

Uppsala, 2017-10-16