Nej till Beowulfs gruvetablering!

Uttalande från norra distriktsledningen om regeringens nyligen fattade beslut att låta det brittiska bolaget Beowulf Mining påbörja gruvbrytning i Kallak (Gállok).

"I Norrland, hava vi ett Indien inom våra gränser, bara vi rätt förstår att utnyttja det.”

2022-03-25
Uttalande

Så ska rikskansler Axel Oxenstierna ha sagt på 1600-talet, och den här kolonialistiska synen på vår norra landsända med sina rika naturresurser existerar än idag. Det ser vi inte minst i och med beslutet som den socialdemokratiska regeringen nyligen fattade att låta det brittiska prospekteringsbolaget Beowulf Mining påbörja gruvbrytning i Kallak (Gállok), ett område ca fyra mil nordväst om Jokkmokk.

Lokala samebyar tillsammans med klimatrörelsen har länge protesterat mot de här planerna som nu fått grönt ljus. Detta eftersom det skulle innebära förlust av viktiga renbetesmarker och naturområden. Dessutom är det stor risk att tungmetaller skulle börja läcka ut i grundvattnet genom den närliggande Luleälven.

Vi i RKU:s norra distrikt menar inte att man kategoriskt kan säga nej till alla gruvetableringar – gruvor utgör ett nödvändigt ont i ledet att förse industrin med viktiga metaller och de arbetstillfällen som de innebär. Men utländska lycksökarbolag som Beowulf Mining som bara ser till sina egna kortsiktiga vinstintressen och skiter fullständigt i miljö, klimat och urfolks rättigheter – de måste vi säga tydligt nej till.

De jobb som skulle komma av en gruvetablering skulle dessutom inte existera särskilt många år, och om de gruvor vi har idag kan ge nån fingervisning om hur det skulle kunna bli skulle de heller inte ge tillbaka mycket till lokalsamhällena i form av skatter etc. Trots de enorma rikedomar som skapas här uppe i norr så fortsätter välfärden avvecklas i många kommuner. Ska vi ha en gruvindustri i Sverige så ska den vara statligt ägd och drivas efter behov istället för vinst – samt med hänsyn till människor och miljö.

Kampen får inte begränsas till enbart en kamp mot Beowulf eller mot socialdemokraterna. Vi måste föra en kamp mot hela det kapitalistiska systemet. Ett system som sätter fåtalets "äganderätt" före demokratin, som sätter vinstmaximering före nationernas rätt till självbestämmande och samma system som ligger bakom klimatkrisen, utsugningen och krigen.

Kom med i kampen! Gå med i RKU!

RKU:s norra distriktsledning

2022-03-25