Studera, kämpa, lär!

Stoppa torskarna – bejaka sexköpslagen

Saga Mazandarani

Att sälja eller att inte sälja människokroppar som vilken annan handelsvara på marknaden som helst – det är den stora ideologiska frågan som splittrar den feministiska rörelsen.
Detta är något som hindrar oss från att bryta upp med samhällets patriarkala strukturer, menar vi som ser sambandet mellan ett kapitalistiskt system och den rådande könsmaktsordningen.

Hur kan då vi som kallar oss feminister se så olika på en fråga om vi i slutändan vill uppnå samma sak? Svaret på denna fråga är helt enkelt att vi som har en historiematerialistisk världsåskådning varken ser på våra kroppar eller på vår sexualitet som något vi kan sälja till högstbjudande, bara för att det finns en efterfrågan.
Vissa av de som kallar sig feminister men som har en liberal världsåskådning (som till exempel medlemmarna i Allianspartiernas ungdomsförbund, MUF, LUF och CUF) menar däremot att det är radikalt, progressivt och nästan en heroisk gest att underkasta sig för ett visst antal kronor i minuten. Vad är då problemet med prostitution om alla får komma och alla är glada?

Den första januari 1999trädde den svenska sexköpslagen i kraft. Det uttalade syftet med denna lag var att skydda den som tvingas sälja sin kropp i utbyte mot pengar eller annan ersättning, skydda mot de så kallade »sexköparna« (koppleri omfattas även av sexköpslagen). Tyvärr finns det idag krafter som aktivt arbetar för ett avskaffande av detta lilla juridiska skydd som finns för de som »erbjuder sexuella tjänster« och som kriminaliserar »sexköparna«.
Låt mig här presentera Fuckförbundet. En av flera organisationer som påstår sig kämpa för människors rättigheter genom att verka för att raka motsatsen skall bli verklighet. Genom att använda och försöka etablera begreppen »sexarbetare« och »sexköpare« konnoterar man till sexhandeln på ett sätt som om det handlade om att ha sex som inkluderar samtycke.

Problemet med detta koncept och resonemang är dock att sex aldrig under några som helst omständigheter kan ske under samtycke om betalning är en grundförutsättning för att nå dit. Villkoren för dessa tillfälliga förbindelser bestäms så gott som alltid av den som äger kapitalet och inte av den som befinner sig i den utsatta arbetarens maktposition. Det spelar ingen roll om du träffar henne på gatan eller genom ett skyltfönster och om du väljer att betala med svarta pengar eller vita pengar.
Prostitution är ett brutalt uttryck för patriarkatet, där kvinnans kropp ses som en vara. Inga lagar i världen skall kunna rättfärdiga en människas övergrepp mot en annan. För det är vad prostitution handlar om. Det är exploatering av kroppar som tillhör någon annan som tvingas att ge upp rätten för sin egen kropp.

Fuckförbundet är tyvärr inte ensamma om att driva en politik som gynnar de så kallade sexköparnas (det vill säga gärningsmännens) och halickarnas (de som gör vinst på affären) intressen. Fuckförbundet använder effektivt sina medlemmars erfarenhet av prostitution som ett slagträ i debatten. Det kan ibland kännas svårt att säga emot någon som hävdar att den har mycket mer erfarenhet än en själv.
Men dessa tvivel röjs snabbt om man scrollar igenom hashtaggen #intedinhora, som samlar berättelser från kvinnor med erfarenhet av prostitution. Upproret startade som en del av #metoo-rörelsen, och har som syfte att uppmärksamma de övergrepp som begås inom branschen.

För den som orkar läsa om alla vidriga övergrepp, våldtäkter och kränkningar som torskar begår, blir det snart uppenbart med behovet av en stark feministisk rörelse som står på kvinnors och prostituerades sida istället för torskarnas. Vi får inte vackla utan måste hålla hårt fast vid vår ståndpunkt: det är och förblir fel att köpa en kvinnas kropp!

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion